מעורבות פסולה בהליך עריכת צוואה כעילת ביטול

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  סעיף 35 לחוק הירושה מורה על ביטול הוראה מזכה על פי צוואה של מי שהיה עד לצוואה או ערך אותה או נטל "חלק אחר" בעריכתה וכן מבטל זכייה של בן הזוג של כל אחד מאלה.

  בית המשפט יבחן את מידת "העוללות" של אותו אדם אשר נטל חלק אחר בהליך עריכת הצוואה ועד כמה דבק פסול במעשיו, כאשר כל מקרה ייבחן לגופו, על פי נסיבותיו.
  בתי המשפט יבחנו את מידת מעורבותו של מי שנטל חלק אחר זאת מראשית התהליך, כאשר רעיון עריכת הצוואה היה בחיתוליו ועד גמר עריכת הצוואה, חתימתה והפקדתה ואף הנסיבות שלאחר מכן ויבחן את מעשיו ופעולותיו של הזוכה בדרך.

  יש בהוראת ס' 35 לחוק הירושה כדי להוות תמרור אזהרה לכל מי שמצפה לרשת מעיזבון מאן דהוא שלא ליטול כל חלק בהליך עריכת הצוואה כדי שזכייתו לא תיפסל.

  עילת הפסלות הנ"ל מאפשרת לבית המשפט לכלול בגדרה מגוון של מצבים ונסיבות אשר לשיטת בית המשפט נגועות בפסול ולאפשר את פסילת הצוואה, ממילא אין בה כדי לכבול את ידי בית המשפט לרשימה סגורה של מעשים פסולים. כאמור, בית המשפט יבחן בכל מקרה לגופו את מידת המעורבות, האינטנסיביות והפסול שנפלו במעשי הזוכה ומעורבותו בהליך עריכת הצוואה וזאת על פי מבחן ההיגיון והשכל הישר.

  יש לחדד, כי הוראת צוואה אשר מזכה גם או רק את בן הזוג של מי שנטל חלק אחר ופסול בעריכת הצוואה תהא בטלה. "בן זוג", לרבות ידוע בציבור ולא רק בני זוג נשואים.

  ישנן נסיבות שבהן המעורבות לא עולה לכדי פסילת הצוואה לפי ס' 35 לחוק הירושה ואולם אז ייתכן ויהא בהן כדי להוות כלי בידי המתנגד לקיום הצוואה כדי לבסס טענה לחזקת השפעה בלתי הוגנת.

  ככול שלאחר שמיעת הראיות התמונה שתתגלה לבית המשפט תהא, כי במעשי הזוכה היתה מעורבות אינטנסיבית בהליך עריכת הצוואה ייטה בית המשפט לפסול את הצוואה ואילו במקרים שבהם יתגלה, כי המעורבות היתה טכנית ולא מעבר לכך ייטה בית המשפט להימנע מלפסול את הצוואה.

  לאמור לעיל ישנה חשיבות רבה בהקשר להמלצה המובאת לכם לערוך צוואה באמצעות עורך דין לענייני ירושה, אשר יידע להמליץ למצווה כיצד להוציא לפועל את הליך עריכת הצוואה באופן שיהא בו כדי למנוע או למזער את האפשרות לפסילתה בבוא העת.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים