על היתרונות הגלומים בעריכת צוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  בשנים האחרונות גוברת מגמת הציבור לערוך צוואות. מאמר זה מתיימר לספק למתלבטים בשאלה האם לערוך צוואה , אם לא, מבט וחשיבה נוספת מדוע מומלץ להם לערוך צוואה.

  בכל מהלך ימי חיינו אנו מחפשים ללא לאות ביטוי אישי והגשמה עצמית וכן נוטים, ככול שהדבר תלוי בנו, שלא להשאיר דברים לחוסר שליטה. באמצעות עריכת צוואה יכול כל אדם לשים חותם אישי וכן לקבל וודאות כיצד יחולק עיזבונו אחרי פטירתו. בהיעדר צוואה יחולק עיזבון פלוני ע"פ הוראותיו הקשיחות של הדין ואילו באמצעות עריכת צוואה ניתן למעשה להתנות על הדין וכל אדם יכול להחליט במדויק כיצד יחולק עיזבונו.

  אם פלוני מבקש לעשות ליורש אדם קרוב אליו (חבר, מטפל, קרוב משפחה מדרגה רחוקה, שאינו נמנה על יורשיו ע"פ דין), הרי באמצעות עריכת צוואה הוא יוכל לעשות כן, אם פלוני מבקש לשלול מבן משפחה, אשר נמנה על יורשיו ע"פ דין מלרשת אותו (עקב סכסוך, נתק או מכל סיבה), הרי רק באמצעות עריכת צוואה הוא יוכל לעשות כן, אם לפלוני ילדים ונכדים אז ע"פ דין נכדיו לא יירשו את עיזבונו במאומה ואילו באמצעות עריכת צוואה יוכל הוא להוריש גם לנכדיו וגם לילדיו, כפי בחירתו. אם פלוני ירצה להעניק תכשיט או חפץ אישי אחר למאן דהוא ולא משנה מי, הרי רק באמצעות עריכת צוואה הוא יוכל לעשות כן. באמצעות עריכת צוואה יוכל פלוני להרחיב ו/או לצמצם את הרכב יורשיו וכן לייחד נכסים כאלה ואחרים למי מיורשיו, כראות עיניו. כל אלה לא ניתן לעשות ללא עריכת צוואה.

  רבים הם המקרים שבהם אדם כלשהו מעוניין להוריש חלק מעיזבונו למטרות צדקה וזאת ניתן לעשות רק באמצעות עריכת צוואה.

  באמצעות עריכת צוואה יכול המוריש לשלוט לא רק באופן שבו יחולק עיזבונו אלא גם בעיתוי שבו יחולק העיזבון ובאמצעות מי. למשל, אם לפלוני נכד קטין, יוכל הוא לקבוע בצוואתו הוראה מתי הקטין יקבל את המנה שהוריש לו, מה ייעשה בזכות הקטין עד למועד המימוש, לאילו מטרות תיוחדנה זכויות הקטין בעיזבונו. באמצעות עריכת צוואה יוכל פלוני למנות אדם נאמן עליו לשמש כמנהל עיזבון כדי להוציא את צוואתו לפועל.

  באמצעות עריכת צוואה ניתן להתגבר על כל מיני מצבים הנחזים להיות אבסורדיים בחוק הירושה

  למשל, אם ניקח אדם אשר התאלמן לפני מס' שנים ואשר יש לו 2 ילדים ורק לאחרונה הוא הכיר בת זוג חדשה, אשר עימה הוא חי כידוע בציבור זה כחצי שנה. אילו אותו אדם לא יערוך צוואה, הרי אם ילך לעולמו, ייתכן וחברתו לחיים תירש מחצית מעיזבונו וילדיו יירשו את המחצית הנותרת. אם כוונתו הינה שילדיו יירשו אותו בשלמות, הרי עליו לערוך צוואה ובכך יעשה כדי להגשים את כוונתו. אם פלוני הינו פרוד טרי, אשר גירושיו מאשתו טרם הסתיימו, הרי אם פלוני ילך לעולמו עשויה אשתו הפרודה (בנסיבות מסוימות) לרשת חלק מעיזבונו, זאת למרות הפרידה ולמרות שלא הייתה לו כל כוונה שהיא תירש. אילו פלוני יערוך צוואה ואשר בה יגדיר מי יקבל מעיזבונו ואיזה מנה או נכס, הרי בכך יוכל הוא למנוע מצבים מאין אלה מלקרות. באמצעות עריכת צוואה ניתן להביא לידי ביטוי את כוונת המוריש לגבי האופן שבו יחולק העיזבון, דבר אשר לא ניתן לעשות ללא צוואה ועת מותירים את אופן חלוקת העיזבון להוראותיו השרירותיות של חוק הירושה.

  ברוב המקרים, באמצעות עריכת צוואה הופך אופן מימוש העיזבון ועלותו לזולה ופשוטה יותר לעומת הליכי ירושה וחלוקת עיזבון ע"פ דין ובטוחני, כי אין אדם, אשר מחפש להקשות על יורשיו בעתיד.

  חשוב לציין, כי עריכת צוואה אינה מגבילה את המצווה בשום דרך ואופן, שכן המצווה רשאי בכל עת לשנות את הצוואה, להוסיף עליה, לגרוע ממנה ואף לבטלה.

  מאמר זה אינו מצביע על כל השיקולים התומכים בעריכת צוואה ומיותר לציין, כי לכל אדם ואדם ישנם שיקולים ספציפיים משלו מדוע ברצונו לערוך צוואה ובאיזה אופן. מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מומחה בענייני ירושה, צוואה ועיזבונות לצורך עריכת הצוואה, שכן זה וודאי יכול להאיר את עיניי המצווה על נק' רבות, אשר יענו על צרכיו ומטרותיו וכן יביאו לידי ביטוי את כוונתו במסגרת הצוואה שיערוך בצורה מיטבית.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים