על השפעה בלתי הוגנת כעילה חוקית לפסילת צוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  המונח "השפעה בלתי הוגנת" שאוב מעולם הירושה ומכוון לתאר מצב דברים שבו מצווה ערך צוואה תחת נסיבות של השפעה פסולה מצד הזוכה על פי הצוואה ובשל כך יש לפסול את הצוואה או את זכיית הזוכה על פי הצוואה.

  השפעה בלתי הוגנת, אם כן, מהווה עילה מסורתית לפסילת צוואות

  הנטל להוכחת עילת השפעה בלתי הוגנת מוטל על המתנגד לקיום הצוואה, אשר נדרש להוכיח כי המצווה היה נתון להשפעה מצד הזוכה על פי הצוואה, כי היה בהשפעה אלמנט של חוסר הגינות כלפי המצווה וכי כתוצאה מכך נערכה הצוואה כמות שהיא.

  אין די בכך שהמתנגד לקיום הצוואה יוכיח כי המצווה היה נתון להשפעת הזוכה על פי הצוואה, כאשר שאלת ההשפעה ומידתה הינה שאלה בעובדה הניתנת להוכחה בראיות. על המתנגד לקיום הצוואה להראות, כי בהשפעה הייתה חוסר הגינות כלפי המצווה, כאשר שאלת חוסר ההגינות בהשפעה מהווה שאלה ערכית, נורמטיבית, מוסרית אשר תוכרע על ידי בית המשפט בכל מקרה לפי נסיבותיו. אם עלה בידי המתנגד לשכנע, כי המצווה היה נתון להשפעת הזוכה וגם כי זו הייתה מלווה באלמנט של חוסר הגינות מצד הזוכה כלפי המצווה, כי אז עדיין צריך המתנגד להוכיח כי קיים קשר סיבתי ישיר בין ההשפעה הבלתי הוגנת מצד הזוכה לבין עריכת הצוואה כמות שנערכה.

  הפסיקה קבעה לעצמה לאורך השנים כלים שונים שיהיה בהם כדי לסייע לבית המשפט לקבוע ולהכריע מתי צוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת ומתי לא וכך, ככול שעסקינן במצווה שהינו יותר ויותר עצמאי מבחינה פיזית והכרתית כך תגבר הנטייה שלא להכיר בעילה ושלא לפסול את הצוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת ולהיפך. ככול שיוכח כי המצווה היה יותר ויותר תלוי בסיוע של הזוכה על פי הצוואה תגבר הנטייה להכיר בעילה ולהיפך. ככול שהמצווה היה מצוי בקשרים עם אחרים, מעבר לקשר עם הזוכה, תגבר הנטייה שלא להכיר בעילה ושלא לפסול את הצוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת ולהיפך. ככול שמידת מעורבות הזוכה בעריכת הצוואה הייתה קטנה וטכנית יותר (דהיינו, הייתה מעורבות שאין בה כשלעצמה עילה לפסילת הצוואה לפי ס' 35 לחוק הירושה) תגבר הנטייה שלא להכיר בעילה ושלא לפסול את הצוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת ולהיפך.

  במקרים שבהם הצוואה תקינה מבחינה צורנית נטל הבאת הראיות ונטל ההוכחה מוטל על המתנגד לקיום הצוואה. במקרים שבהם נפל פגם צורני כלשהו בצוואה, אין בו בהכרח כדי לפסול את הצוואה, אבל יהא בו כדי להפוך את נטל הבאת הראיות, כאשר אז מבקש קיום הצוואה יידרש להביא את ראיותיו תחילה והמתנגד לקיום הצוואה יהא חייב להביא את ראיותיו לאחר הגשת ראיות הזוכה על פי הצוואה. עם זאת, כאמור, נטל ההוכחה או נטל השכנוע ביחס לקיום העילה ולפסילת הצוואה מוטל תמיד על המתנגד לקיום הצוואה.

  משרדנו עוסק רבות בניהול תיקי התנגדות לצוואה בבתי המשפט.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים