עריכת "יפוי כח" במקום "צוואה בחיים"

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כחלופה או בנוסף לעריכת "צוואה בחיים", יכול פלוני למנות מיופה כוח, אשר יהא מוסמך להחליט במקומו לגבי הטיפול הרפואי שיינתן לו, אם וכאשר זה יהיה חסר כשירות וייקבע לגביו, כי הינו "חולה הנוטה למות".

  יhפוי הכוח יינתן בכתב, ייחתם על ידי מייפה הכוח וכן על ידי שני עדים, שאין להם כל אינטרס כלכלי במייפה הכוח וכן יירשם בו, כי זה נערך ברצון חופשי, על יסוד הבנה ושיקול דעת וכן ייכלל בו תמצית מידע רפואי שיינתן למייפה הכוח בהתאם לפרוצדורה המתחייבת בעריכת "צוואה בחיים".

  בין אם מבקש המצווה לתת הנחיות מקדימות באמצעות עריכת "צוואה בחיים" ובין אם באמצעות עריכת "יhפוי כוח", מומלץ להיוועץ וכן לערוך את המסמכים המשפטיים הנ"ל אך ורק באמצעות עו"ד לענייני ירושה וצוואה מנוסה בתחומים הנ"ל, שכן יש לערוך את המסמכים הנ"ל בנוסח מסוים, יש להקפיד על ביצוע הפרוצדורה המתחייבת בדין, יש לעמוד בכללים צורניים מסוימים ויש לדאוג, כי המסמך המשפטי שייערך יהא בתוקף משפטי וישקף נכונה את צרכיו ורצונותיו של נותן ההוראות.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים