פסילת תוקף הצוואה עקב מעורבות הזוכה או בן זוגו בעריכתה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  סעיף 35 לחוק הירושה קובע, כי הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, אשר מזכה את מי שערך אותה או היה עד לעריכתה או השתתף בה בדרך אחרת וכן הוראת צוואה, המזכה בן זוג של כל אחד מאלה – בטלה.

  על פי ההוראה הלשונית של ס' 35 לחוק הירושה ישנן, לכאורה, 3 עילות שונות לביטול צוואה או חלק מהוראותיה עקב מעורבות הזוכה או בן זוגו והן:

  1. עריכת הצוואה על ידי הזוכה או בן זוגו
  2. עדות לצוואה על ידי הזוכה או בן זוגו
  3. השתתפותו של הזוכה או של בן זוגו בדרך אחרת בצוואה

  עריכת צוואה על ידי הזוכה בה או על ידי בן הזוג של הזוכה וכן עדות (בחתימה) לצוואה על ידי הזוכה או על ידי בן הזוג של הזוכה, יביאו באופן קשיח לפסילת תוקף ההוראות בצוואה המזכות את הזוכה. ההלכה המנחה בעניין נקבעה בע"א 6496/98 בוטו נ' בוטו (בית המשפט העליון). בע"א 576/72 שפיר נ' שפיר נקבע, כי עריכה אינה אלא הכנתו הטכנית של המסמך וניסוחו המילולי לשם חתימת המצווה. בת"ע 2470/99 (ענייני משפחה מחוז ת"א והמרכז) פסל בית המשפט צוואה לפי ס' 35 לחוק הירושה, זאת לאור קביעתו, כי הבעל, הזוכה על פי הצוואה, ערך עבור המצווה את הצוואה, זימן את העדים לבית החולים בו היא אושפזה למתן עדות לצוואה, הגיש למצווה את הצוואה ואת העט לשם חתימתה על הצוואה.

  מהי "השתתפות אחרת בעריכת צוואה", אשר עשויה להביא לבטלותה? לאור המגמה הכללית לקיים צוואות, על פני פסילתן ולאור הסנקציה החמורה הקבועה בס' 35 לחוק הירושה, הרי עמדת הפסיקה הינה מרוככת ביחס לביטול צוואה בעקבות השתתפות או מעורבות של הזוכה שאינה עולה כדי עריכת הצוואה או עדות לצוואה.

  במבחן התוצאה, בתי המשפט אינם נוהגים לבטל צוואות בעילה של "השתתפות אחרת בצוואה" ובמקרים שונים נקבע בפסיקה, כי העובדה שנהנה הזמין את עורך דין לענייני ירושה שערך את הצוואה ואף שילם את שכר טרחתו, אין בהם משום השתתפות אחרת בעריכתה. ביצוע שליחות של הזוכה עבור המצווה, מסירת פרטי הצוואה לעו"ד לירושה, הסעת המצווה למשרד עורך דין ירושה ואף נוכחות במעמד החתימה, אין בהם כדי השתתפות אחרת בעריכת הצוואה, אשר תביא לבטלותה על פי סעיף 35 לחוק הירושה (ע"א 99/86 זיידה נ' זיידה). חשוב לציין, כי על אף שאין בפעולות הנ"ל כדי להביא לביטול הצוואה במישרין, הרי ייתכן בהחלט שבית המשפט יקבע, כי יש במעורבות הזוכה שהוכחה בפניו, כדי להקים חזקה, לפיה המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת מצד הזוכה ולכן קיימת אפשרות שהצוואה תבוטל עקב עילה זו (על כך אני מציע לקרוא גם בלינק עוסק בהתנגדות לקיום צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת).

  מקרים מהפסיקה, אשר דנו בשאלה מהי השתתפות אחרת בעריכת צוואה ומה משמעותה?

  כך למשל, נוכחות של הנהנה בעת עריכת הצוואה או מסירת פרטים על הצוואה על ידי הנהנה לא הביאו לביטול הצוואה על פי ס' 35 לחוק הירושה, אך הוכרו כעילות המקימות חזקה בדבר השפעה בלתי הוגנת מצד הנהנה כלפי המצווה (ע"א 2622/90 שני נ' לרנר (בית המשפט העליון), ע"א 5640/92 אלוני נ' באומן (בית המשפט העליון)).

  כאשר הנהנית על פי הצוואה ליוותה את המנוח אל עו"ד לצוואה שערכה את הצוואה וכן שהתה במשרדה, אך מחוץ לחדר שבו נערכה הצוואה, נקבע, כי הנסיבות אינן מביאות לביטול הצוואה על פי ס' 35 לחוק הירושה ואף אינן מקימות חזקה לפיה, הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת (ע"א 1231/97 זבורוסקי נ' כץ (בית המשפט העליון)).

  בפסק הדין שניתן בע"א 3828/98 רחל מיכקשווילי נ' דוד מחקשווילי (בית המשפט העליון) דחה בית המשפט את ערעור המערערות, תוך שקבע, כי ממצאי בית המשפט המחוזי, לפיהם המנוח בודד על ידי המערערות ואלו מנעו ממנו כל קשר עם המשיבים, לא נסתרו והקימו כשלעצמם חזקה בעובדה, לפיה המנוח היה נתון להשפעה בלתי הוגנת מצד המערערות. בית המשפט הוסיף וקבע, כי העובדה שהמערערות נכחו בשעת עריכת הצוואה, הקימה אף היא חזקה, לפיה המנוח היה נתון להשפעה בלתי הוגנת מצד המערערות.

  בת"ע 10470/08 (ענייני משפחה ת"א) נקבע, כי העובדה שהצוואה נערכה בביתה של בת הזוג של הזוכה, כאשר שני אחיה היו עדים לצוואה, כאשר זו העבירה את דברי הצוואה אל עו"ד לירושה לשם עריכתה והעבירה את טיוטת הצוואה שנערכה למצווה, כל אלה מהווים השתתפות אחרת ו/או מעורבות יתר בעריכת הצוואה, המביאים לפסילתה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים