"צוואה בחיים" – על הדרך שבה תוכלו לקבוע עוד היום

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  "צוואה בחיים" – על הדרך שבה תוכלו לקבוע עוד היום, כי חייכם לא יוארכו באמצעים מלאכותיים אם חס וחלילה תחלו במחלה קשה או תיקלעו למצב רפואי סופני

  מי מאיתנו לא שמע על בני אדם, אשר נפגעו באופן אנוש בתאונת דרכים, חוברו למכשירי החייאה למשך מספר שבועות ולבסוף נפטרו לאחר סבל רב. מי מאיתנו לא חווה באופן אישי או לכל הפחות שמע, על סבא או סבתא יקרים, אשר אושפזו בבית חולים במצב של חוסר הכרה ואט אט מערכות החיים החיוניות שלהם החלו לקרוס, עד אשר אלו נפטרו בסבל רב, להם ולקרוביהם. "צוואה בחיים" מיועדת למנוע את המקרים הנ"ל ונועדה להגשים את רצונו האוטונומי של עורך הצוואה , שחייו לא יוארכו באמצעים מלאכותיים שעה שזה יגיע למצב סופני או יימצא בסבל רב.

  בעקבות חקיקת חוק החולה הנוטה למות תשס"ו 2005, הרי כל אדם בעל כשירות משפטית שגילו 17 ומעלה, רשאי לערוך "צוואה בחיים" ובמסגרתה לתת הנחיות מקדימות לגבי אופן הטיפול הרפואי שיינתן או שלא יינתן לו, כאשר ייקבע לגביו שהינו "חולה הנוטה למות". הוראות ה"צוואה בחיים" צריכות להיות מנוסחות בדרך משפטית מסוימת, לשמור על כללים צורניים מוגדרים, על נותן ההוראות לקיים פרוצדורה, אשר כוללת קבלת מידע רפואי מרופא או מאחות מוסמכת לגבי הפעולה המשפטית, אשר הוא עומד לבצע וכן צריך הוא לערוך את ה"צוואה בחיים" בפני שני עדים, אשר אין להם כל אינטרס כלכלי כלפיו ואשר אלו יחתמו על ה"צוואה בחיים", זאת לצד חתימתו. אגב, מומלץ, אך לא מתחייב, כי מעמד החתימה על "הצוואה בחיים" יתועד בווידאו. "צוואה בחיים" שנערכה ונחתמה כדין תהיה בתוקף למשך 5 שנים וניתן להאריך את תוקפה לתקופות נוספות של עד 5 שנים, כל אחת.

  כאשר אדם כלשהו לקה במחלה חשוכת מרפא, אשר באמצעות טיפול רפואי ניתן להאריך את חייו עד 6 חודשים, הרי הוא "חולה הנוטה למות". "צוואה בחיים" מיועדת לאותם המקרים שבהם נקבע לגבי "חולה הנוטה למות", כי זה סובל סבל משמעותי ואינו בעל כשירות להחליט לגבי אופן הטיפול הרפואי שיינתן לו. אלו המקרים שבהם ההוראות המקדימות שניתנו במסגרת ה"צוואה בחיים" יהוו את מוצא פיו של החולה וינחו את רופאיו באשר לאופן הטיפול הרפואי, אשר יינתן או שלא יינתן לו ועל ידי כך, אותו חולה יוכל להימנע מהארכת חיים מלאכותית כפי שרצה וציווה, בכפוף לכל דין.

  אין צורך לפרט את כלל המקרים שבהם עשויה "צוואה בחיים" לחסוך סבל רב והארכת חיים מלאכותית ואולם מדובר, בין השאר, בהארכת חיים מלאכותית על דרך של חיבור למכשירי הנשמה או למכשירי החייאה, על ידי קבלת טיפולי כימותרפיה או טיפולי דיאליזה וכן בשלל טיפולים רפואיים אחרים, אשר לא יהיה בהם אלא כדי להאריך את חייו של פלוני באמצעים מלאכותיים הכרוכים בסבל.

  ניתן ואף מומלץ להפקיד "צוואה בחיים" שנערכה במאגר מיוחד שהוקם לצורך העניין ואשר מתנהל בירושלים וכן מומלץ לשמור מספר עותקים נוספים אצל בני המשפחה הקרובים, זאת לכל מקרה שבו יהא צורך להציג את ה"צוואה בחיים" לרופאיו של החולה לשם יישום הוראותיה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים