Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

בני המשפחה כיורשים על פי דין

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  חוק הירושה ותקנותיו מגדירים, כי בהיעדר צוואה יירשו את המוריש יורשיו הטבעיים ע"פ דין, דהיינו, בני משפחתו של המוריש לפי קרבתם המשפחתית אליו לפי שיטה הידועה כשיטת ה"פרנטלות".
  חוק הירושה "מקדש" את זכות הירושה של בן/בת הזוג וזה יירש את עיזבון המוריש בשלמות אם אין למוריש קרובים אחרים.

  אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם (לרבות נכדים או נינים) או הורים יירש בן הזוג חצי מהעיזבון והיתרה מהעיזבון תחולק בירושה בין ילדיו או צאצאיהם או הוריו לפי סדר העדיפויות הנ"ל.

  אם המוריש היה ערירי בעת פטירתו והותיר אחריו, נוסף לבת זוג, אחים או צאצאי אחים או הורי הורים יירש בן הזוג 2/3 מהעיזבון וקרוביו האחרים יירשו 1/3 מהעיזבון. אם בן הזוג גר עם המוריש בדירת מגורים וערב הפטירה בני הזוג היו נשואים משך 3 שנים או יותר, הרי בן הזוג יירש את כל זכויות בן הזוג בדירת המגורים המשותפת בשלמות. כמו כן, בן הזוג יירש את זכויות המוריש במכונית הנוסעים ובמיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף.

  בנסיבות שבהן קרוב של המוריש נפטר לפניו, למשל, ילד או הורה, הרי צאצאיו ייכנסו בנעליו ויירשו את המוריש במקומו בחלקים שווים ביניהם. בבקשה לצו ירושה יש לפרט את קרובי המנוח, לרבות את קרוביו אשר נפטרו לפניו וזאת מהטעם הפשוט לפיו ילדי הקרוב שנפטר לפני המוריש נכנסים בנעליו לעניין זכות הירושה בעיזבון המוריש.

  לפיכך, כל בקשה למתן צו ירושה נבחנת על פי נסיבותיה הפרטניות, על בסיס מצבו המשפחתי של המוריש בעת פטירתו ובכפוף למבחני ה"פרנטלות" להלן.

  "הפרנטלה" הראשונה של קרובי המוריש היא ילדי המוריש וצאצאיו, דהיינו, ילדיו או נכדיו או ניניו וכיוצ"ב. אם הותיר המוריש ילד, הרי זכותו עדיפה על פני זכות הנכד וכן הלאה.
  "הפרנטלה" השנייה כוללת את הורי המוריש וצאצאיהם (לרבות אחים, בני אחים, בני בני אחים וכיוצ"ב). אם הותיר אחריו המוריש אח וכן בן אח מאותו האח, הרי זכות הירושה של האח תהא עדיפה ותגבר.
  "הפרנטלה" השלישית כוללת את הורי הורי המוריש וצאצאיהם.

  הקרובים ב"פרנטלה" הראשונה עדיפים וגוברים על פני אלה שב"פרנטלה" השנייה והקרובים ב"פרנטלה" השנייה עדיפים וגוברים על פני אלה שב"פרנטלה" השלישית וכן קיים סדר עדיפויות בין היורשים בתוך הפרנטלות עצמן, כאמור לעיל, זאת לפי הקרבה למוריש בתוך כל פרנטלה ופרנטלה (למשל, אם ניקח את הפרנטלה הראשונה, הרי אם מוריש הותיר הן ילדים והן נכדים מאותם ילדים, זכות הירושה של הילדים תגבר על זכות הירושה של הנכדים).
  לפיכך, כמשל, אם מוריש הותיר אחריו בעת פטירתו נין אחד ואח אחד בלבד, הרי מאחר והנין מצוי בפרנטלה הראשונה והאח בפרנטלה השנייה, הרי זכותו של הנין עדיפה על פני זכות האח ותגבר עליה.

  הכנת בקשה למתן צו ירושה, הגשתה וייצוג בה הינה עניין לטיפול מקצועי באמצעות עורך דין לענייני ירושה, אדרבא במקרים שבהם הנסיבות העובדתיות של בני משפחת המוריש הינן מורכבות.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים