האם הסכם גירושין יכול להוות מסמך ביטול לצוואה?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  בני זוג היו נשואים, בעת הנישואים הבעל ערך צוואה וציווה את עיזבונו ל"אשתו" ונקב בשמה בגוף הצוואה.

  לימים בני הזוג התגרשו והבעל והאישה ערכו ביניהם הסכם גירושין באמצעות עורך דין גירושין אשר הסדיר את ענייניהם הרכושיים. האם הצוואה תקוים בנסיבות העניין לנוכח גירושי הצדדים והסכם הגירושין שנעשה, או לא ?
  שאלות אלה ואחרות עלו בתיק 1072-07 בין גרושת המנוח אשר ביקשה את קיום הצוואה לבין בתו הביולוגית, אשר התנגדה לה ושאלות אלה הוכרעו על ידי בית המשפט.

  • הבת טענה, כי יש לפסול את הצוואה מאחר וזו לא נמצאה בכספת של המנוח ומכאן הושמדה על ידו. טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט מאחר ולבית המשפט הוגש מקור הצוואה.
  • עוד טענה הבת, כי יש לפסול את הצוואה מחמת היותה לא מוסרית וזאת מאחר והמנוח והזוכה על פי הצוואה התגרשו ולשיטת הבת לא מוסרי שגרושת המנוח תירש מעיזבון המנוח לנוכח גירושיהם. בית המשפט דחה את טענת הבת וקבע, כי אין בטענותיה כדי להביא לקביעה כי הצוואה לא מוסרית והלכה למעשה, גם גרושת המנוח יכולה לזכות בעיזבונו ושאלת כיבוד רצון המת גוברת על טעמים של חוסר הגיון או סבירות.
  • טענה נוספת שהועלתה על ידי הבת היא שהסכם הגירושין מהווה הוראה צוואתית לביטול הצוואה שנעשתה ע"י המנוח. בית המשפט דחה גם טענה זו וקבע, כי אין בהסכם הגירושין כל התייחסות לנכסי עיזבון / ירושה עתידיים של המנוח אלא לחלוקת רכוש בחיי בני הזוג ביניהם, כי אין בו שמץ של כוונה וגמירות דעת מצד המנוח לבטל את הצוואה ובעיקר, כי בהסכם הגירושין אין את מרכיבי היסוד הנדרשים למסמך ביטול לצוואה בהתאם להוראת ס' 36 לחוק הירושה.
  • טענה נוספת שנטענה ונדחתה על ידי בית המשפט הייתה, כי המצווה ציווה את עיזבונו ל"אשתו" בשם… ומאחר ובמועד פטירתו זו לא הייתה אשתו זכייתה פקעה לשיטת הבת. בית המשפט קבע, כי מאחר והמנוח נקב בשמה של אשתו זה כיוון לצוות לה ללא תלות במעמדה כלפיו בעת פטירתו.

  בסופו של דבר בית המשפט דחה את ההתנגדות והורה על קיום הצוואה.

  תוצאת פסק הדין מראה שחור על גבי לבן את החשיבות הרבה בעריכת צוואה עדכנית על ידי עו"ד משפחה ו/או בעדכון הצוואה לפי שינויי החיים והעיתות של כל מצווה ומצווה. ספק רב אם בנסיבות המקרה המתואר לעיל רצה המנוח שגרושתו תירש אותו ואולם בגלל שזה לא ביטל את הצוואה שערך ולא ערך צוואה חדשה לאחר גירושיו, זה הוביל לתוצאה לא סבירה ולא הגיונית לפיה גרושתו היא אשר ירשה אותו !

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים