Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

האם ליורש קיימת עדיפות על פני קונה צד ג' ביחס לרכישת דירת העיזבון

המקרה הבא יובא להמחשה לצורך בירור השאלה המשפטית המצויה בבסיס המאמר.

רבקה נפטרה ובעת פטירתה היו לה 4 ילדים, אשר כל אחד מהם ירש 1/4 מעיזבונה. עיזבונה של רבקה כלל אך ורק דירה באילת. אחד הבנים, שמו מוטי, מבקש לרכוש את מלוא זכויות היורשים בדירה ומציע עבורה מחיר ריאלי בהתאם לשמאות שנעשתה.
3 אחיו של מוטי מתעקשים על מכירת הדירה בשוק החופשי לצד ג' המרבה במחיר. האם בית המשפט יקבל את עמדתו של מוטי או את עמדת אחיו ?

ובכן, חוק הירושה נותן זכות בכורה למי מן היורשים להציע מחיר ריאלי לרכישת דירת העיזבון וזה גובר על זכות יתר היורשים ועל רצונם למכור את הדירה בשלמות לצד ג' המרבה במחיר וזאת גם אם צד ג' יציע מחיר העולה על המחיר הריאלי.

נראה אם כן, כי בנסיבותיו של מוטי ואחיו תתקבל עמדתו של מוטי וזה יקבל את זכות הבכורה לרכוש את מלוא הזכויות בדירת העיזבון בהיותו יורש חלק יחסי מהעיזבון.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים