האם ניתן לקיים צוואה אשר נפלו בה פגמים צורניים?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

   בצוואה עשויים ליפול פגמים צורניים וכן פגמים יסודיים. פגמים צורניים, כגון פגם ברישום תאריך חתימת הצוואה על ידי המצווה בצוואה בעדים אל מול תאריך שונה של חתימת הצוואה על ידי העדים, היעדר חתימה של אחד העדים על הצוואה כעד קיום. פגמים יסודיים, בצוואה בעדים, למשל, היעדר מסמך צוואה בכתב ו/או אי הבאת הצוואה בפני שני עדים כדין.  בצוואה בכתב יד, כאשר הצוואה לא נערכת בכתב ידו של המצווה זו לא צוואה בכתב יד. 

  אם נפלו בצוואה פגמים יסודיים, הרי הצוואה תיפסל ואילו אם נפלו בצוואה פגמים צורניים, הרי לבית המשפט סמכות מפורשת מכוח ס' 25 לחוק  הירושה לקיים את הצוואה, "לרפא" את הפגמים שנפלו בה, זאת בהחלטה מנומקת ובלבד שהתקיימו שני תנאים – הוכח כי מרכיבי היסוד בצוואה התקיימו ובית המשפט השתכנע, כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והגמור של המצווה ללא ספק. 

  בעוד שאם עסקינן בצוואה תקינה מבחינה צורנית נטל הראיה והשכנוע לפסילתה מוטל על המתנגד בלבד וזהו נטל נכבד, הרי כאשר אנו עוסקים בצוואה שנפל בה פגם צורני, הרי הנטל מתהפך לחובת מבקש הקיום והוא זה שצריך לשכנע, כי יש לקיים את הצוואה, שאם לא יעמוד בנטל – היא תיפסל. ומהו טיב הנטל המוטל על מבקש קיום הצוואה במקרה שבו נפל בה פגם צורני ?

  ובכן, בשנים האחרונות מגמת הפסיקה ריככה את הנטל המוטל על מבקש הקיום ועמדת הפסיקה העדכנית הינה, כי נטל השכנוע המוטל על מבקש קיום צוואה הפגומה צורנית הינו נכבד יותר ככול שהפגם הצורני משמעותי יותר והפוך, ככל שהפגם קל יותר, תידרש מידה פחותה יותר של שכנוע להוכחת אמיתות הצוואה והעובדה כי היא מייצגת או משקפת את רצון המצווה (עמ"ש 38138-09-11). 

  כך למשל, פגם בתאריך הינו פגם צורני קל לעומת פגם של היעדר חתימת אחד מעדי קיום הצוואה

  משכך, באופן עקרוני ניתן להורות על קיומה של כל צוואה שנפל בה פגם צורני ועם זאת, על בית המשפט לבחון מהו טיב הפגם הצורני שנפל בצוואה וככול שהוא משמעותי יותר, כך עליו להטיל על מבקש הקיום נטל הוכחה נכבד יותר לשכנע, כי הצוואה משקפת את רצונו הגמור והחופשי של המצווה. אי עמידה בנטל הראיה והשכנוע הנדרש ע"י מבקש הקיום תוביל לפסילת הצוואה. 

  עו"ד אוהד שוהם הינו עורך דין ירושה, מומחה לענייני התנגדות לצוואה וניתן לפנות למשרדנו לכל צורך בענייני צוואות, ירושה ועיזבונות. טל' 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים