הסתלקות יורש מחלקו בעזבון

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  הדין קובע, כי יורש יכול להסתלק מחלקו בעיזבון המוריש, כולו או מקצתו ובהתאם רשאי לפעול גם זוכה ע"פ צוואה. אין יורש רשאי להסתלק מזכותו בנכס מסוים מנכסי העיזבון באמצעות הודעת הסתלקות. ואולם, לצורך הסתלקות מנכס מסוים יכול יורש לערוך עם יתר היורשים הסכם חלוקת עיזבון. לשם המחשה יובא הסיפור להלן.

  פלוני נפטר ובעת פטירתו היה נשוי וכן היו לו שתי בנות. הבנות מבקשות להסתלק מחלקן בעיזבון אביהם המנוח לטובת אימן. צילי מבקשת להסתלק לטובת אימה לגבי חלקה בכספי עיזבון אביה המנוח בבנק ואילו גילי מבקשת להסתלק לטובת אימה ממלוא זכויותיה בעיזבון אביה המנוח. נשאלת השאלה האם בנותיו של פלוני יכולות להסתלק מעיזבונו לטובת אימן באופן שבו הן מבקשות לעשות כן ? ובכן, הודעת ההסתלקות של גילי תאושר ואילו הודעת ההסתלקות של צילי לא תאושר, מאחר וזו מבקשת להסתלק מחלקה בנכס מסוים של עיזבון אביה המנוח. הפתרון למימוש רצונה של צילי הינו לערוך עם אימה הסכם חלוקת עיזבון ובמסגרתו להקנות לאימה את חלקה בכספי עיזבון אביה המנוח בבנק.

  ההסתלקות מהעזבון נעשית באמצעות הגשת תצהיר ערוך כדין של היורש המסתלק יחד עם הבקשה לצו ירושה /לצו קיום צוואה , אשר תוגש לרשם לענייני ירושה . ניתן לבצע את אקט ההסתלקות עד אשר חולק העזבון, קרי, ניתן להסתלק גם לאחר שניתן צו ירושה ובטרם שחולק העזבון ובלבד שהוגשה בקשה מתאימה לתיקון צו הירושה ואשר אליה צורפה הודעת הסתלקות.

  היורש, אשר מבקש להסתלק מחלקו של המוריש בעזבון, יכול להסתלק הסתלקות כללית ואז חלקו יועבר ליתר יורשי המנוח ע"פ דין או יכול לבצע הסתלקות ספציפית לטובת בן הזוג או ילדו או אחיו של המוריש ואז אלו יקבלו את חלקו. לא ניתן לבצע הסתלקות לאדם אחר ואף לא לקרוב משפחה של המוריש, שאינו בן הזוג או ילדו או אחיו של המוריש ובמקרה וכך ייעשה, הרי ההסתלקות לא תאושר.

  קיימים מקרים שבהם חייבי מזונות יורשים עזבון מוריש פלוני ועל מנת ולהבריח נכסים מגרושתם, מבצעים הם הודעת הסתלקות מחלקם בעזבון לטובת יורש אחר. כיום ניתן לתקוף הסתלקויות מאין אלה, שהינן למעשה הברחת נכסים, על דרך של ייחוס שווי חלק העזבון ממנו הסתלק חייב המזונות כחלק בלתי נפרד ממצבת נכסיו וזאת לצורך הקביעות המשפטיות בהליך המזונות.

  הליך של הסתלקות מעזבון הינו אקט חד צדדי, אשר לא ניתן לחזור ממנו, זאת למעט בנסיבות שבהן למסתלק טענות מתחום דיני החוזים כגון, שהוא נכפה להסתלק מהעזבון או שהסתלקותו נעשתה בנסיבות של תרמית או הטעייה כלפיו.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים