Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

הפקדת צוואות

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה או אצל אדם הנאמן על המצווה

  רוב האנשים, אשר עורכים צוואות נוהגים להפקיד עותקים מקוריים מהם במקום כלשהו מוכר בבית מגוריהם ו/או אצל עורך הדין שערך את הצוואה ו/או אצל הזוכים עצמם על פי הצוואה.

  בנוסף לאמור לעיל, ניתן להפקיד צוואה שנערכה גם אצל הרשם לענייני ירושה. הרשם לענייני ירושה יזהה את מפקיד הצוואה ויתעד את מעמד ההפקדה ומרגע הפקדת הצוואה זו מופקדת למשמורת גם אצל הרשם לענייני ירושה. הליך ההפקדה אצל הרשם לענייני ירושה צריך להיות מבוצע באופן אישי ע"י המצווה וכנגד תשלום אגרה כקבוע בתקנות.

  מעשה ההפקדה של הצוואה הינו סודי ולא ניתן לקבל כל מידע בעניין הפקדה של צוואה בחיי המצווה. מצווה, אשר הפקיד צוואה, רשאי בכל עת לבקש חזרה את הצוואה שהפקיד.

  היתרון הגלום בהפקדת צוואה הינו שאילו לאחר פטירת המוריש יצוץ מי מקרוביו ויבקש צו ירושה (כיון שזה אינו מודע לצוואה או מודע לצוואה ומתעלם ממנה) בעניין אותו מנוח תעלה ותצוץ עובדת הפקדת הצוואה והיא זו אשר תקוים כפי שרצה ולא יינתן צו ירושה בעניין עיזבונו (אלא אם תוגש לגבי הצוואה התנגדות אשר תפסול את הצוואה).

  ישנם מקרים שבהם מצווה מפקיד את צוואתו בידי אדם אחר הנאמן עליו, כגון עורך הצוואה. חוק הירושה מחייב כל אדם אשר יודע על מות המצווה ואשר אוחז בצוואה למסור אותה לרשם לענייני ירושה.

  כאשר רשם לענייני ירושה אוחז בצוואה של מנוח כלשהו וחלפו 3 חודשים מעת הפטירה ולא הוגשה כל בקשה לקיום הצוואה, זה יודיע על דבר הצוואה לזכאים על פי הצוואה ובמידת הצורך גם יודיע על כך ברבים.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים