Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

התנגדות לצוואה – עו"ד אוהד שוהם

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  על הגשת התנגדות לצוואה

  כאשר אדם עורך בחייו ומותיר אחרי לכתו צוואה, הרי יש להגיש אותה לקיום לרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי המשויך למען של המנוח. עם זאת, הגשת צוואה לקיום אין פירושה שזו תקוים באופן אוטומטי ויש חלון זמן שבו ניתן להגיש לגביה התנגדות. לפי תקנות הירושה, על כל המעוניין להגיש התנגדות לצוואה לעשות כן תוך 14 ימים מיום פרסום הודעה מתאימה בעיתון יומי. זה המקום לציין, כי ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לקיום צוואה וברוב המקרים הרשם לענייני ירושה יאריך מועד להגשת התנגדות בליברליות.

  איך מגישים התנגדות לצוואה?

  הגשת התנגדות לצוואה צריכה להיעשות בכתב, זאת במסגרת כתב התנגדות שבו יפורטו מלוא עילות ההתנגדות והטענות שמעוניין המתנגד להעלות ולהביא לבירור בפני בית המשפט לעניין פסילת הצוואה. כתב ההתנגדות צריך להיות ערוך בהתאם לתקנות ובצירוף תצהיר מטעם המתנגד לאימות העובדות הנטענות. לכתב ההתנגדות יש לצרף את כל הראיות שבכתב התומכות בטענות ההתנגדות וזה צריך להיות מוגש לרשם לענייני ירושה שבו נפתח תיק הירושה ושבו הוגשה הצוואה לקיום. כתב התנגדות לצוואה על נספחיו, כסט מלא, צריך להיות מוגש במס' עותקים מספק עבור בית המשפט ועבור כל הצדדים המעורבים בהליך.

  הגשת התנגדות לצוואה רק באמצעות עורך דין מקצועי ומנוסה

  מאחר והגשת התנגדות לצוואה מחייבת הבנה מעמיקה בדין המהותי הנוגע לפסילת צוואה וכן בכל ההיבטים הפרוצדוראליים הנוגעים לכך, הרי מומלץ מאוד כי התנגדות לצוואה תיערך ותוגש באמצעות עו"ד לענייני ירושה בלבד. הגשת התנגדות "חובבנית" לצוואה אינה סוף פסוק וניתן לעתור גם בשלבים מאוחרים יותר בבקשה מתאימה לתיקון כתב ההתנגדות לקיום הצוואה ואולם רצוי לנקוט בהליך מתחילתו ועד סופו באמצעות עו"ד לענייני ירושה. זה המקום לציין, כי בטרם הגשת התנגדות לצוואה לרוב יש לבצע פעולות שונות, לרבות איסוף של ראיות ועו"ד המומחה לענייני צוואה יידע לייעץ למבקש להתנגד באופן מקדים לצורכי הכנת והגשת כתב ההתנגדות לצוואה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים