Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

זכות הירושה של המדינה

בהיעדר קרובי משפחה (בת זוג, ילדים וצאצאיהם, הורים, הורי הורים וצאצאיהם, אחים) תירש המדינה את עיזבון המוריש.

המדינה תעשה שימוש בנכסי העזבון לצרכי חינוך, מדע, בריאות וסעד.

לשר האוצר יש סמכות להורות על מתן תשלום חד פעמי או חוזר מנכסי העיזבון לאנשים, אשר ערב פטירת המוריש היו תלויים בו או אשר המוריש היה תלוי בהם או לבני משפחה, אשר אינם נמנים על יורשי המוריש ע"פ דין.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים