Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

חלוקת עזבון בשונה מצוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כאשר אדם נפטר ומותיר אחריו צוואה מסודרת, ישנה או אמורה להיות בגוף הצוואה חלוקה ברורה של נכסי עיזבונו והנחלתם ליורשים כפי שהוא מצא לנכון להוריש ולהנחיל אותם ליורשיו.

  אמנם צוואה, אשר ניתן לגביה צו קיום, הינה מסמך משפטי מחייב, אך ישנם מקרים בהם היורשים מעוניינים לחלק את נכסי העיזבון ביניהם בשונה מכפי שנקבע בצוואה וישנן דרכים בהן החוק מאפשר ליורשים לעשות כן.

  בדרך כלל הסיבה שיורשים מעוניינים לערוך שינוי באופן חלוקת הירושה ונכסי העיזבון ביניהם היא בשל טעמי חיסכון במס. חשוב לדעת שכל שינוי שרוצים לערוך בחלוקה של נכסי הירושה חייב להיעשות לפני שהעיזבון מחולק בין היורשים. אם רוצים לשנות את החלוקה לאחר מכן, הרי שחוק הירושה כבר לא מתייחס לכך כאל הסדר ירושה שנעשה בין יורשים, אלא כהקניה חוזית או עסקה וכל הקלות המס למיניהן שנובעות מירושה לא יחולו.

  האמצעי שעומד בידי היורשים שרוצים לשנות את אופן חלוקת הירושה ביניהם לעומת האמור בצוואה הוא באמצעות הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים. לרוב זה ייעשה כאשר בעיזבון ישנם מס' דירות מגורים ומס' יורשים.

  כדי שחלוקת העיזבון בין היורשים תהווה מבחינת רשויות מיסוי מקרקעין ירושה ולא עסקה במקרקעין חייבים היורשים להקפיד כי תשלומי איזון שיבוצעו ביניהם, ככול שכן, ייעשו מתוך כספים הקיימים בעיזבון ולא ממקורות חיצוניים, שכן אחרת אלה צפויים לשאת בתשלום מיסים. הסכם חלוקת עיזבון לא מחייב קבלת אישור בית משפט כתנאי לתוקפו ואולם מומלץ לעשות כן כדי למנוע את תקיפת תוקפו המשפטי בעתיד על ידי מי מהיורשים.

  לצורך רישום הסכם חלוקת עיזבון בפנקסי המקרקעין תורה לשכת רישום המקרקעין, בין השאר, על העברת ההסכם אצל רשויות המס, אשר יבחנו בעצמם אם יש או אין צורך למסות את ההסכם. אם יכירו בהסכם כירושה לא יחולו מיסי מקרקעין כבעסקה.

  אמצעי נוסף שעומד בידי היורשים על מנת לשנות את אופן חלוקת הירושה כפי שנקבע בצוואה, הוא באמצעות הסתלקות מזכות הירושה.

  על פי חוק הירושה, כל יורש רשאי לבקש להסתלק מחלקו בעיזבון באמצעות הודעה מתאימה בתצהיר. היורש יכול להסתלק ממלוא זכות הירושה או מחלק יחסי בה ואם הינו יורש ע"פ צוואה הוא יכול להסתלק ממנתו בעיזבון. יורש אשר הסתלק מזכות הירושה שלו נחשב כאילו לא היה יורש מלכתחילה. הסתלקויות מירושה נהוגות לרוב במקרים שבו אחד ההורים נפטר והילדים מסתלקים מזכויותיהם בעיזבון לטובת ההורה הנותר בחיים. חשוב לדעת שהסתלקות מירושה הינה פעולה בלתי חוזרת אשר הסיכויים לבטלה אינם גבוהים ותלויים בטענות משפטיות חזקות ומבוססות מתחום דיני החוזים.

  לצורך תכנון נכון של אופן חלוקת נכסי הירושה בין היורשים, בחינת האפשרות להסתלק מירושה והשלכותיה או לצורכי עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים מומלץ מאוד להסתייע בשירותיו של עו"ד מומחה לענייני ירושה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים