כיצד בתי המשפט מבררים ומכריעים בטענת חוסר כשירות לצוואה הנטענת והמועלית בכתב התנגדות לצוואה  

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  פעמים רבות בעלי דין מעלים בכתב התנגדות לצוואה טענה, לפיה המנוח לא היה כשיר לערוך צוואה.

  טענה זו הינה "פופולרית" וההתמודדות מולה מחייבת מומחיות של עו"ד לענייני ירושה וצוואה.

  משרדנו מומחה בייצוג בענייני צוואה והתנגדות לצוואה ואנוכי עו"ד לענייני ירושה ומנוסה מאוד בהליכי התנגדות לצוואה.

  אז כיצד בתי המשפט נוהגים לברר טענת חוסר כשירות לצוואה, כאשר זו מועלית בכתב התנגדות לצוואה ?

  טענה זו הינה טענה שמחייבת מומחיות רפואית ובדיקת מומחה רפואי בתחום הפסיכוגריאטרי. לא  ניתן לבדוק את המוריש כמובן ואולם בהחלט ניתן לבצע בדיקה רטרואקטיבית של רשומות רפואיות של המנוח במוסדות רפואיים ולקבל חוות דעת רפואית לגבי מצבו הרפואי וכשירותו של המנוח למועד הצוואה שנערכה.

  במקרים אלה, כאשר בהתנגדות לצוואה מועלית טענת חוסר כשירות רפואית, בתי המשפט נוהגים ליתן צו ולהזמין רשומות רפואיות על שם המנוח מהמוסדות בהם טופל בחייו ומקופת החולים. לאחר מכן, אם תוצג ראשית ראיה לעניין מצבו הרפואי של המנוח אשר יצדיק מינוי מומחה רפואי, הרי בתי המשפט נוהגים למנות באופן ליברלי מומחים רפואיים מטעמם לצורך עריכת חוות דעת רפואית לעניין כשירות המנוח לערוך צוואה.

  עת תיערך ותוגש חוות דעת רפואית זו תקבע כמסקנה של המומחה האם המנוח היה כשיר או לא היה כשיר לערוך צוואה למועד עריכתה. על חוות הדעת שתוגש ניתן להגיש למומחה הרפואי שאלות הבהרה וגם, לרוב, לבקש לזמן את המומחה לחקירה נגדית על חוות דעתו.

  חוות דעת רפואית של מומחה מטעם בית המשפט ומסקנותיה הינה בעלת משקל ראייתי, אבל אינה חזות הכול וכאשר בית המשפט יידרש להכריע האם המנוח היה כשיר לערוך צוואה או לא היה, הוא יבחן את כלל הראיות שהוגשו לו וכך, יש לבחון את גרסאות ועדויות הצדדים ועדיהם אשר נשמעו בהליך, יש לבחון את עדות עורך הצוואה, יש לבחון ראיות חיצוניות שהוגשו.

  שיקול הדעת לעולם מצוי בידי בית המשפט לגבי המשקל שיש ליתן לראיות השונות שהוצגו לו ולמרות משקלה של חוות הדעת, בית המשפט לא יקבל כחותמת גומי או בהכרח מסקנות של מומחה רפואי מטעמו, אדרבא, כאשר מסקנותיו אינן חד משמעיות וישנן ראיות לא מבוטלות, אשר מצביעות על מסקנה אחרת, הסותרת את מסקנת המומחה.

  אנוכי עו"ד צוואה ומשרדנו ומתמחה בענייני צוואה וירושה נשמח לעמוד לרשותכם.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים