ירושה  – מינוי מנהל עיזבון זמני וקבוע – לאילו מטרות ?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  ישנם תיקי ירושה שבהם בית המשפט ימנה מנהל עזבון זמני, ישנם תיקי ירושה שבהם בית המשפט ימנה מנהל עזבון קבוע. מה מבדיל בין מינוי מנהל עזבון זמני לקבוע, מי מוסמך למנותם, באיזה שלב דיוני ימנו אותם, לאילו מטרות וצרכים ומה תפקידיהם. מאמר זה יעסוק, בעיקר, באבחנות שבין מינוי מנהל עיזבון זמני למינוי מנהל עיזבון קבוע בתיקי ירושה. 

  מנהל עיזבון זמני, כשמו כן הוא, זה הינו מינוי זמני והוא ימונה בתיקי ירושה שהינם תלויים ועומדים וכל עוד לא ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה. מינוי מנהל עיזבון זמני נועד בעיקר לשמירת נכסי העיזבון ו/או לשמירת זכויות יורש חסר ישע (חסוי, נעדר, קטין) בעיזבון וזאת במהלך טווח הביניים ובטרם שהוכרעו הליכי הירושה. מנהל עיזבון זמני אינו מוסמך לממש את נכסי העיזבון או למכרם או לחלקם בין היורשים.

  מינוי מנהל עזבון קבוע, כשמו כן הוא, זה הינו מינוי קבוע בתיקי ירושה, כאשר מינוי זה יבוא לעולם עם מתן צו ירושה או לאחריו. מנהל עיזבון קבוע ימונה לצורך כינוס נכסי העיזבון ולחלוקתם באופן מוסכם בין היורשים ולחילופין, לצורך מכר ומימוש נכסי הירושה, לסילוק חובות העיזבון ולחלוקת יתרת תמורת נכסי העיזבון בין היורשים, לפי חלקיהם בצו הירושה.  

  ירושה  – מינוי מנהל עיזבון זמני וקבוע – מי מוסמך למנות?

  מנהל עיזבון זמני יכול וימונה בתיקי ירושה רק ע"י בית המשפט לענייני משפחה, אשר לו הסמכות למנות באופן זמני מנהל עיזבון לפי ס' 77 לחוק הירושה.  מנהל עיזבון זמני כפוף להוראות חוק הירושה ובית המשפט לענייני משפחה, אשר מינה אותו והוא אשר מגדיר לו את סמכויותיו בנסיבות הספציפיות של כל מינוי ומינוי.

  כאשר עסקינן במינוי מנהל עיזבון זמני בתיק צוואה, כאשר המוריש הגדיר בגוף הצוואה את זהות מנהל העיזבון הזמני אשר ישמש בתפקיד, הרי בית המשפט נוטה לכבד את רצון המורש, ואולם, אם מדובר בתיק ירושה שקיים בו סכסוך בין היורשים ומנהל העיזבון הזמני הנקוב בצוואה הינו אחד מהם או לא ניטרלי, הרי בית המשפט יעדיף למנות מנהל עיזבון אחר, ניטרלי ולא כזה הנגוע בניגוד עניינים פוטנציאלי.

  מנהל עזבון קבוע יכול וימונה על ידי הרשם לענייני ירושה, זאת בהסכמה של כל היורשים או על ידי בית המשפט לענייני משפחה, זאת בנסיבות שבהן אין הסכמה גורפת של כל היורשים.

  מנהל עזבון קבוע בתיקי ירושה כפוף להוראות בית המשפט, אשר מינהו, כפוף להוראות צו המינוי, להוראות חוק הירושה ותקנותיו ועליו לפעול בכפוף לכל דין. 

  מנהל עיזבון זמני בתיקי ירושה עשוי להוות פתרון מצוין לשמירת נכסי העיזבון ו/או לקבלת מידע לגביהם, כל זאת בטרם שניתן צו הירושה ומנהל עזבון קבוע הינו פתרון טוב למימוש נכסי העיזבון עבור כל היורשים, כל אימת שעסקינן בעיזבון רב נכסים, מרבה יורשים וכאשר אין ביניהם שיתוף פעולה מיטיב לצורך מימוש נכסי הירושה באופן יעיל וענייני.

  עו"ד אוהד שוהם הינו עו"ד לענייני ירושה וצוואות, מומחה בתובענות למינוי מנהל עיזבון. לכל צורך ו/או ייעוץ, הרי ניתן ליצור קשר עם משרדנו ובכל עת 077-5100268.        

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים