מגורים וכלכלה לתקופת מעבר לאחר פטירת המוריש

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כאשר המוריש נפטר, מה יהא על אלה אשר התגוררו עימו בדירתו והיו תלויים בו לצורכי כלכלתם?

  חוק הירושה מתמודד גם עם הסוגיה האמורה לעיל וזאת במסגרת סעיף 108 לחוק, אשר קובע, כי שעה שהמוריש נפטר מי שגר עימו בעת הפטירה יוסיף לגור בדירתו לפרק זמן של 3 חודשים ואם היה יורש בעיזבונו יגור בה עוד 6 חודשים מעת פטירת המוריש. כמו כן, קובע החוק כי אם הוא עשה שימוש במיטלטלי המוריש ערב פטירתו, אשר היו בדירה ושימשו את משק הבית, הרי הוא יוכל להמשיך ולעשות בהם שימוש לאותן התקופות האמורות.

  אין בזכויות האמורות לעיל כדי להקנות לזכאים לפי ס' 108 לחוק הירושה קניין כלשהו בנכסים, אלא זכות שימוש גרידא שנועדה להקל על צדדי ג', אשר חיו עם המוריש ערב פטירתו ובמידה מסוימת היו תלויים בו לצרכי מגוריהם.

  יושם לב, כי גם מי שאין לו כל זכות ירושה בעיזבון המוריש יכול להמשיך ולגור בדירתו משך 3 חודשים אם גר עימו קודם לכן ומי שכן יש לו זכות ירושה בעיזבון יכול להמשיך ולגור בדירת המוריש משך 6 חודשים מעת הפטירה.

  עוד קובע סעיף 108 לחוק הירושה, כי אדם אשר כלכלתו הייתה תלויה במוריש ערב פטירתו יכול להמשיך ולקבל את כלכלתו מהעיזבון למשך חודש ימים לאחר פטירתו.
  אין בזכויות האמורות לפי ס' 108 לחוק הירושה כדי לגרוע מזכות הירושה שיש ליורש בעיזבון המוריש.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים