Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

מהו המועד להגשת התנגדויות לצוואה או לבקשה למתן צו ירושה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  סעיף 67 לחוק הירושה קובע, כי כאשר מוגשת לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה או לקיום צוואה, הרי על רשם הירושות לפרסם ברבים הודעה על כך וליתן הזדמנות שלא תפחת משבועיים להגשת התנגדויות וכי כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות תוך הזמן שנקבע על ידי רשם הירושה וכל עוד לא ניתן הצו.

  מה משמעות המונח "כל עוד לא ניתן הצו" והאם הגשת התנגדות הינה אפשרית לפי דיני הירושה גם אם חלף המועד שנקבע על ידי הרשם לענייני ירושה להגשת ההתנגדות ? בכך יעסוק מאמר זה.

  כאשר לקוח פונה לעורך דין צוואות ומבקש להגיש התנגדות לצוואת אביו המנוח או לבקשה למתן צו ירושה ע"פ דין, הרי אחד הדברים שיש לבדוק מייד הינו מה מסגרת הזמנים הנתונה להגשת ההתנגדות ובמידת הצורך, אף להגיש בקשה מתאימה להארכת מועד להגשת ההתנגדות, שמא הזכות לא תאבד.

  ונניח, כי חלף המועד להגשת ההתנגדות, זו לא הוגשה ואף לא הוגשה בקשה מתאימה להארכת מועד, האם פירוש הדבר שאבדה הזכות להתנגד ? ובכן, התשובה לכך היא "לא" והזכות לא הלכה לאיבוד כל כך מהר.

  ראשית, הדין עצמו מתיר הגשת התנגדויות באופן ליברלי ולא בכדי נקבע בסעיף 67 לחוק הירושה, כי ניתן להגישה גם "כל עוד לא ניתן הצו". לא ניתן ליתן למונח זה פרשנות לפיה צו יכול ויינתן בטרם שחלף המועד שנקבע להגשת התנגדויות ע"י רשם הירושה ומשכך, כוונת המחוקק היתה, כי ניתן להגיש התנגדות בתוך המועד שנקבע לכך או כל עוד לא ניתן צו, לפי המאוחר מבניהם. כך למשל, נקבע בפרשת "בית אריה" ת"ע 3354/80.

  שנית, עו"ד התנגדות לצוואה נתקל גם בפרקטיקה מפעם לפעם במקרים שבהם התנגדויות לצוואות מוגשות לאחר חלוף המועד שנקבע להגשתן (לעיתים, אם לאחר חלוף המועד שהוארך להגשתן בהחלטת רשם הירושות) ועדיין, כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, הרי יהא ניתן להגיש את ההתנגדות לצוואת המוריש אצל רשם הירושות.

  כמובן שמאמר זה אינו ממליץ לסטות מהמועדים שנקבעו להגשת התנגדויות או להימנע מהגשת בקשות מתאימות להארכת מועד, אלא שנהפוך הוא, ואנו ממליצים תמיד להתנהל על הצד הבטוח ולנקוט בהליך הנדרש במועדו שמא, חלילה, הזכות להתנגד תאבד לכם.

  עו"ד אוהד שוהם הינו עו"ד צוואות וירושות ובכל צורך ו/או עניין הנוגע להתנגדות לצוואה ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון – 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים