מתי ניתן לעתור לביטול צוואה?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  1. הוראות חוק הירושה קובעות, כי במות אדם עוברת הירושה ו/או עובר עיזבונו ליורשיו. דהיינו, כי מעת שאדם נפטר "מחייה" חוק הירושה את זכות הירושה של היורשים ואת זכותם לרשת על פי דין או צוואה.
  2. עת מוגשת צוואה לקיום אצל הרשם לענייני ירושה רשאים היורשים להגיש התנגדות לצוואה, זאת כקבוע בתקנות הירושה ואילו כאשר ניתן כבר צו קיום צוואה, בהיעדר התנגדות, זכאים היורשים לעתור בתובענה לביטול צו קיום צוואה בהתאם להוראות חוק הירושה ותקנותיו.
  3. ומה לגבי האפשרות לעתור לביטול תוקפה המשפטי של צוואה בעוד המצווה / המוריש הינו בחיים ? האם ניתן לתקוף את כשרות ואת תוקף הצוואה בעוד המצווה בחיים ?
  4. לשאלה מעניינת זו נדרש בית המשפט העליון בתיק בע"מ 2035/13 לאחר שהן בית המשפט לענייני משפחה במחוז ת"א והן בית המשפט המחוזי השיבו עליה בשלילה ודחו אפשרות זו.
  5. בעניין זה עשתה המורישה צוואה בשנת 2007 לילדיה ובשנת 2009 שינתה אותה לטובת בן זוגה בשנים האחרונות. בשנת 2011 הפכה המצווה לחסויה וילדיה עתרו בתביעה לפסק דין הצהרתי לפיה הצוואה משנת 2009 חסרת כל תוקף משפטי, זאת עת המצווה עדיין בחיים. בית המשפט העליון דחה את הערעור והלכה למעשה, דחה את האפשרות להעמיד במבחן משפטי צוואה של מאן דהוא בעודו בחיים.
  6. בית המשפט העליון קבע, כי דיונית זכות הירושה של היורשים קמה להם רק לאחר פטירת המצווה, כי רק עם פטירתו ניתן להפעיל את מנגנון הצוואה וכן להתנגד לה ומבחינה מהותית היורשים לא זכאים לרשת ו/או לעתור לבחינת תוקפה של הצוואה משנת 2009, זאת עת המצווה בחיים.
  7. מעבר לכך שאין כל בסיס וצידוק משפטי שבדין לעתירת הילדים, קבע בית המשפט העליון, כי מתן אפשרות לילדים לבחון את תוקפה המשפטי של הצוואה בעוד אימם בחיים מנוגד למדיניות משפטית ראויה וזה יוביל ל"מבול" של תביעות דומות, עשוי לפגוע במרקם היחסים המשפחתי וכן עשוי לפגוע בעקרון העל הנוגע לדיני צוואה הוא החופש הנתון למצווה לערוך או לשנות את צוואתו.
  8. לסיום, סוקר בית המשפט העליון את המדיניות המשפטית הנוהגת בשאלה זו גם בדין האמריקאי וקובע, כי ברוב מדינות ארה"ב לא ניתן להעמיד לבחינה משפטית צוואה של אדם בעודו בחיים ורק במספר מועט של מדינות שם ניתן לעשות כן ואולם באותן המדינות ישנה הוראה חוקית מפורשת בדיני הירושה המקנה זכות זו למוריש עצמו, דהיינו לא ליורשיו, כך שגם לפי דיני הירושה בארה"ב ליורשים לא ניתנת האפשרות לעתור לבחינת תוקפה המשפטי של צוואה בעודו של המצווה בחיים.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים