על ההבדל בין פגמים מהותיים לפגמים צורניים שנפלו בצוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  צוואתו של אדם הינה מסמך משפטי, אשר יש לערכו לפי כללים הקבועים בדין. עו"ד לענייני ירושה יידע להסביר ללקוחותיו, כי הדין הישראלי מכיר בארבע סוגי צוואות חוקיות והן צוואה בעדים, צוואת שכיב מרע, צוואה בכתב יד וצוואה נוטריונית. לכל צוואה יש את הדרישות הצורניות ואת כללי העריכה הנדרשים לה, על מנת שזו תהא חוקית ותקוים. במאמר זה נעמוד על ההבדלים בין פגמים מהותיים לבין פגמים צורניים שנפלו בצוואה.

  אם לצורך הדיון ניקח צוואה מסוג "צוואה בעדים", הרי הדין קובע שורה של דרישות נדרשות לכתיבתה, בכלל זאת, שזו תיערך בכתב (יכול גם בדפוס), תישא תאריך, תובא ע"י המצווה בפני העדים, תישא את חתימת המצווה, המצווה יצהיר בפני העדים שזוהי צוואתו קודם לחתימתו על הצוואה ושהעדים יאשרו באותו המעמד על פני הצוואה, כי המצווה הצהיר וחתם בפניהם. והרי לך שורה של דרישות שקיומן הופך עריכת מסמך ל"צוואה בעדים". מתוך כלל הדרישות הנ"ל הדין קבע, כי ישנן שתי דרישות מהותיות שחייבות להתקיים ולולא קיומן לא יהא ניתן להכיר במסמך כצוואה בעדים. ומהן הדרישות המהותיות הנ"ל, שבהיעדר קיומן לא יראו במסמך כצוואה בעדים ? ובכן, בדין נקבע, כי צוואה בעדים חייבת להיות בכתב (גם בדפוס) והמצווה חייב להביאה בפני שני עדים.

  פשיטא, כי מסמך בדפוס, הנחזה להיות צוואה בעדים, אשר הובא בפני עד אחד לא יוכר כצוואה בעדים ואילו מסמך בדפוס, אשר הובא בפני 2 עדים יכול ויקוים כצוואה גם אם אחד העדים נכח במעמד, אך לא חתם על פני הצוואה או גם אם המנוח לא הצהיר בפני העדים, כי זוהי צוואתו קודם לחתימתו עליה.

  אם לצורך הדיון ניקח צוואה מסוג "צוואה בכתב יד", הרי הדין קובע, כי צוואה בכתב יד תיכתב כולה בכתב ידו של המוריש, תישא תאריך בכתב ידו של המצווה ואת חתימתו ואלו הדרישות הצורניות לכתיבת צוואה בכתב יד. הדין הוסיף וקבע דרישה מהותית, לפיה מתוך הדרישות הנ"ל, הרי צוואה בכתב יד חייבת להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה בלבד ולא היא לא תיחשב כצוואה בכתב יד. דהיינו, צוואה של מוריש, אשר נכתבה בכתב יד של חברו, נושאת תאריך וחתימה של המצווה לא תוכר כצוואה בכתב יד ואילו, צוואה שנכתבה כולה בכתב ידו של המצווה וחסרה תאריך, יכול ותקוים כצוואה.

  הלכה למעשה, פגמים מהותיים שנפלו בכתיבת צוואה לא יאפשרו הכרה וקיום של המסמך הנחזה כצוואה ואלו הם פגמים שורשיים שלא ניתן לרפא כלל. לעומת זאת, חסרים צורניים או פגמים צורניים אחרים, שאינם פגמים מהותיים שהוגדרו בחוק הירושה, לא יפסלו כשלעצמם את המסמך הנחזה כצוואה וחרף קיומם, ייתכן שמסמך הצוואה כן יקוים וכל זאת בכפוף לתנאי סעיף 25 לחוק הירושה, בתלות בעוצמת הפגם הצורני שנפל בצוואה ובשאלה אם בית המשפט השתכנע באופן מספק לגבי אמיתות הצוואה ובגמירות דעת המנוח להכיר במסמך שנערך כצוואה וכיוצ"ב.

  עריכת צוואה הינה עניין למקצוענים ולכן מוצע, כי לצורכי עריכת צוואה תפנו תמיד להתייעצות מקדימה אצל עורך דין צוואה. עו"ד אוהד שוהם הינו עו"ד צוואות וזה עומד לרשותכם בכל צורך בענייני צוואות, ירושות, התנגדות לצוואה וכיוצ"ב. נא צרו קשר 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים