על החשיבות בתכנון חלוקת הירושה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כאשר אדם מחליט לערוך צוואה, יש להניח כי הוא מעדיף לשלוט באופן חלוקת נכסי עיזבונו ולכן בוחר לא להסתמך על חלוקתו בהתאם להוראות הקבועות בחוק הירושה. לכן, מומלץ כי יערוך תכנון מוקדם של אופן חלוקת הירושה באמצעות עריכת צוואה.

  תכנון מוקדם ומסודר באמצעות עריכת צוואה יכול להקל מאוד על היורשים העתידיים. תכנון כזה צריך לכלול התחשבות בשיקולי מס אפשריים בעתיד וכן לדאוג ליכולת עמידתה של הצוואה בפני התנגדויות ומחלוקות עתידיות.

  תכנון אופן חלוקת נכסי הירושה באמצעות עריכת צוואה מורכב, בין השאר, מתכנון בנושאי מס, מתן הוראות שליטה ופיקוח על נכסי הירושה ומתן הוראות אופרטיביות להנחלת נכסי הירושה ליורשים וכן למקרה של צורך בהחלפת יורשים.

  על פי דין, נכסים וכספים שעוברים בירושה אינם מחויבים בתשלום מיסים למדינה ואולם ללא תכנון נכון של הקצאת נכסי הירושה בין היורשים עשויים להיגרם ליורשים אירועי מס בעת מימוש/מכר נכסי המקרקעין הקיימים בעיזבון. כאשר אדם מתכנן את עריכת צוואתו, כדאי שידאג מבעוד מועד להנחלת נכסי הירושה ליורשים באופן שבו תכנון המס יהיה אופטימלי לנסיבות של מימוש נכסי הירושה ע"י היורשים וזאת עושים באמצעות עריכת הצוואה כדבאי ע"י עו"ד לענייני ירושה.

  צוואה היא מסמך שמאפשר למצווה לשלוט במידה מסוימת באופן שבו יונחלו הנכסים ליורשים ולקבוע הוראות שליטה, ניהול ובקרה ביחס לכך. למשל, ניתן לקבוע כי כאשר נמנים על היורשים קטינים אלה יקבלו המגיע להם החל מגיל 21 ועד אז נכסיהם ינוהלו ע"י נאמן כלשהו, ניתן לקבוע, כי הנחלת זכות ירושה ליורש בנכס כזה או אחר תותנה בתנאי כלשהו וכיוצ"ב. המצווה יכול לפרט בצוואה התניות שונות שיגבילו את זכות הירושה של יורשיו בעתיד, זאת בכפוף לכך שאלה חוקיות. .

  ניתן להוסיף בצוואה הוראת "יורש במקום יורש" למקרה שבו היורש המקורי לא יוכל לרשת מסיבות שונות, למשל אם ילך לעולמו לפני המוריש או אם זכות הירושה שלו בעזבון המצווה/המוריש תישלל. ניתן להוסיף אף הוראת "יורש אחר יורש", אשר רלוונטית לנסיבות שבהן רוצה המצווה, כי היורש המקורי יירש את נכסיו, יעשה בהם שימוש כרצונו בימי חייו ואולם לאחר פטירת היורש הראשון, יירש היורש השני את יתרת הנכסים שירש היורש הראשון מהמצווה.

  עריכת צוואה הינה עניין למומחיות ויש לעשות כן בליווי, ייעוץ ופיקוח של עו"ד מומחה לענייני ירושה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים