על צוואה בפני רשות

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  הדין הישראלי מכיר ב – 4 סוגי צוואה, כאשר הנפוצה ביותר הינה צוואה הנערכת בפני 2 עדים. מעבר לכך, ישנה צוואה הנערכת בכתב יד, צוואה בפני רשות וכן יש סוג של צוואה בעל פה, הידועה גם כצוואת שכיב מרע. במאמר זה נסקור מהי צוואה בפני רשות וכיצד יש לערוך אותה.

  צוואה בפני רשות ידועה גם כצוואה נוטריונית. כשמה כן היא, זוהי צוואה שנערכת בפני שופט או רשם בית המשפט, או בפני הרשם לענייני ירושה או בפני חבר בית דין דתי כמשמעותו בס' 155 לחוק הירושה. לעניין עריכת צוואה בפני רשות, דין עו"ד שהינו נוטריון כדין שופט ואכן, בפרקטיקה מרבית הצוואות בפני רשות נערכות בפני נוטריון. יש דעות רבות בפסיקה, כי מאחר ועסקינן בצוואה הנערכת בפני רשות, הרי צוואה נוטריונית הינה הצוואה ה"חזקה" ביותר מבין סוגי הצוואה האחרים שמנינו לעיל.

  צוואה בפני רשות נערכת על ידי אמירת דברי הצוואה על ידי המצווה בעצמו בפני הרשות (בפני שופט או רשם בית המשפט או רשם הירושה או בפני חבר בית דין דתי או נוטריון כאמור לעיל) או בהגשת דברי הצוואה על ידי המצווה בעצמו לידי הרשות. על הרשות להקריא למצווה את דברי הצוואה שנרשמו על ידי הרשות או שהוגשו לה והמצווה צריך להצהיר בפני הרשות כי זוהי צוואתו. הרשות חייבת לאשר על פני הצוואה, כי הצוואה הוקראה למצווה וכי הוא הצהיר שזוהי צוואתו. הרשות יכולה לכתוב את דברי הצוואה בשפה אשר אינה קריאה על ידי המצווה ובלבד שהיא תוקרא למצווה בתרגום לשפה שאותה הוא דובר ודבר ביצוע התרגום למצווה יירשם על פני הצוואה. צוואה בפני רשות, ככול צוואה, מותרת להפקדה אצל הרשם לענייני ירושה.

  כאשר אדם הינו מאושפז בבית חולים או מרותק לביתו,  הרי ניתן לערוך לו צוואה נוטריונית ואולם אז הנוטריון כפוף לחובה לערוך למצווה תעודה רפואית מקדימה לעניין מסוגלות המצווה לערוך צוואה, כל זאת בנוסח הנדרש בתקנות הנוטריונים לעריכת תעודה בפני נוטריון. עריכת צוואה נוטריונית כפופה לכללי עריכת אישור נוטריוני ולתקנות הנוטריונים.

  ישנם לא מעט סכסוכי ירושה אשר מתגלעים אחרי פטירת המצווה בקשר לצוואה נוטריונית, לרוב, עניינם בהגשת התנגדות לצוואה נוטריונית שנערכה באופן לא תקין. נוטריון אשר אינו פועל כדין בעריכת צוואה, לרבות לפי הוראות חוק הירושה וכללי הנוטריונים, פוגם בצוואה ומאפשר למי אשר מגיש התנגדות לצוואה להעלות טענות שונות, אשר עשויות בסופו של דבר להשפיע על השאלה האם הצוואה תקוים או לא.

  עו"ד אוהד שוהם הינו עורך דין התנגדות לצוואה ומשרדנו עוסק באופן שוטף בהכנת והגשת התנגדות לצוואה, ייצוג בהליכים הנ"ל בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט, לרבות בקשר לצוואה בפני רשות. בכל צורך משפטי בעניין ירושה, צוואה או התנגדות לצוואה אתם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד.  טלפון 0775100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים