עסקאות ומסחר בזכות היורש

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  עסקאות ומסחר בזכות היורש לאחר פטירת המוריש וכן בזכות עתידית

  לפי סעיף 7 לחוק הירושה, לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון רשאי יורש, בהסכם בכתב, להעביר או לשעבד את חלקו בעיזבון, כולו או מקצתו.

  נושי היורש רשאים לעקל את זכויותיו בעיזבון, מיד לאחר פטירתו ובלבד שזה כבר לא העביר את זכויותיו לצד ג'.

  כאשר המוריש נפטר זכאים יורשיו לסחור בחלקם בעיזבון ובלבד שזה טרם חולק. כאשר העיזבון כבר חולק וכל יורש קיבל את חלקו, אלה זכאים לסחור בזכויותיהם ואף בנכסים פרטניים אותם ירשו.

  להבדיל מהסתלקות מזכות הירושה, לפי סעיף 6 לחוק הירושה, אשר הופכת את מי שהסתלק לכזה אשר מלכתחילה לא ירש את המנוח, הרי יורש שמעביר את חלקו בעיזבון לצד ג' ממשיך להימנות על יורשי המנוח והנעבר, אשר קיבל את הזכות, לא הופך להיות יורש המנוח והלכה למעשה מדובר בעסקה שנרקמה בין שני צדדים.

  לפי הוראת סעיף 7(ג) לחוק הירושה מי שהעביר את זכותו בעיזבון לאדם אחר אינו יכול עוד להסתלק מזכויותיו בעיזבון בפרוצדורה האפשרית לפי סעיף 6 לחוק הירושה.
  בהסתלקות מירושה המסתלק אינו יכול לחזור בו ולתבוע את זכותו כיורש בחזרה, זאת אלא במקרים חריגים. בהעברה של זכות בעיזבון לפי סעיף 7 לחוק הירושה, לעומת זאת, המצב שונה ורואים בה כעסקה לכל דבר ועניין אשר ניתנת לביטול לפי דיני החוזים ו/או לפי דיני המתנה, עת ההעברה נעשתה ללא תמורה מצד הנעבר.

  כפי שלא ניתן להסתלק מנכס מסוים בעיזבון אלא מחלק יחסי מזכות הירושה או כולה, כך גם לא ניתן להעביר לפי סעיף 7 לחוק הירושה זכות בנכס מסוים בטרם שהעזבון חולק והזכויות הפרטניות נרשמו על שם היורשים (הרציונל לכך הוא, כי יורש אינו יכול לסחור בנכס מסוים, עת טרם קיבל את הנכס לזכאותו).

  האם ניתן לסחור בזכות ירושה עתידית, דהיינו בטרם שהמוריש נפטר?

  סוגיה זו מקבלת מענה בסעיף 8 לחוק הירושה. המחוקק אסר על יורשים לסחור בזכות הירושה שלהם עם צדדי ג' בעת שהמוריש בחיים. דהיינו, לא ניתן להפוך מי שאינו יורש (על פי דין או צוואה) ליורש ו/או לא ניתן להעביר יורש מירושתו בחיי המוריש. המדובר באיסור על הענקת זכות ירושה למי שאינו יורש ולא על איסור לעשות הסכם הנוגע לאופן החלוקה העתידי של נכסי העזבון בין היורשים עצמם. דהיינו, היורשים יכולים לעשות ביניהם הסכם לעניין אופן חלוקת נכסי העזבון ביניהם בעתיד (עוד בחיי המוריש) ואולם כלל לא בטוח שההסכם יהיה ישים בעת פטירת המוריש, זאת מאחר ולא בטוח שזה יותיר עזבון ואם כן, מה יכלול עזבונו ואם היורשים, אשר עשו ביניהם הסכם ייכללו על מצבת יורשיו של המוריש. כל הסכם כזה למעשה מותנה בכך שהצדדים לו יימנו על יורשי עזבון המנוח.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים