עריכת צוואה כמעשה אישי

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  עריכת צוואה כמעשה אישי אשר אינו נתון לשליחות ע"י צד שלישי

  המחוקק ראה לנגד עיניו לקבוע, כי צוואה תיערך באופן אישי ע"י המצווה וכי צוואה, אשר נעשתה בשליחות ע"י צד שלישי או אשר תוקפה הותנה ברצונו של אדם שלישי, בטלה.

  בסעיף 1(א) לחוק השליחות התיר המחוקק לבצע פעולה משפטית כלשהי כלפי צד ג' באמצעות שלוח. סעיף 1(ב) לחוק השליחות קובע, כי כל פעולה ניתנת לביצוע באמצעות שלוח למעט פעולה, אשר לפי מהותה או על פי דין חייבת בביצוע אישי. עריכת צוואה, כאמור בחוק הירושה, הינה מעשה אישי, אשר לא ניתן להוציא לפועל באמצעות שלוח.

  לפיכך, על המוריש לקבוע מי יהיו היורשים שלו בצוואה, מה יהא חלקם בנכסי העיזבון ואין הוא רשאי בשום דרך ואופן להטיל על אדם אחר לקבוע את הוראות הצוואה או להתנות את תוקף הצוואה ברצונו של צד ג'. לפיכך, כל אדם אשר אין לו כושר לצוות, כגון פסול דין, לא יוכל לעקוף את מגבלתו ע"י עריכת צוואה באמצעות צד ג' – שלוח.

  המחוקק אף עשה צעד נוסף ב"קידוש" הצוואה כמעשה אישי, עת קבע, כי גם מצווה אשר ערך את צוואתו בעצמו לא יוכל להגדיר את תוקפה ברצונו של צד ג'. זהו אחד המקרים בחוק הירושה שבו המחוקק אינו מתיר לרצון המצווה, שהינו בעל ערך עליון בדיני צוואה וירושה, להתוות את הדרך וכשם שהוראת צוואה לא מוסרית או לא חוקית תהא בטלה, הגם שנעשתה על פי רצון המצווה, כך גם צוואה שמתלה את תוקפה ברצונו של צד ג' תהא בטלה.
  יש צורך להבחין בין התניית תוקף הצוואה ברצונו של צד ג', אשר מבטל את תוקפה לבין חיוב נהנה על פי הצוואה לבצע פעולה משפטית כלשהי בנכסי העיזבון אותם ירש, אשר הינו תנאי חוקי לחלוטין במסגרת הצוואה.

  אם כן, הנה עוד טעם מדוע עריכת צוואה מחייבת התייעצות וליווי מלא של עורך דין לענייני ירושה, כזה הבקיא ומנוסה בעריכת צוואות.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים