צוואה בלתי חוקית והוראת צוואה בטלה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  הוראת צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית ובלתי אפשרית לביצוע תבוטל!

  עקרון העל בדיני צוואות הינו חופש הציווי המסור בידי המצווה לערוך צוואה כפי רצונו ולקבוע את אשר ייעשה ברכושו לאחר המוות.

  עם זאת, חופש הציווי אינו מוחלט וזה מוגבל ע"י המחוקק, בין השאר, כך שהוראת צוואה שהינה בלתי חוקית, בלתי מוסרית ובלתי אפשרית לביצוע תבוטל. הדגש הוא על בטלות ההוראה, דהיינו, אין בביטול ההוראה כדי לבטל בהכרח את יתר הוראות הצוואה.

  נשאלת השאלה, האם כוונת המחוקק הייתה לבטל הוראת צוואה שהינה בלתי אפשרית לביצוע במועד עריכת הצוואה או במועד קיומה, דהיינו לאחר פטירת המצווה. עמדתי היא, כי כוונת המחוקק הייתה לבחון האם ההוראה אפשרית לביצוע או לא ביחס למועד קיום הצוואה. כלומר, אילו בעת עריכת הצוואה כתב המצווה הוראת צוואה לא מעשית לביצוע ובשעת פטירתו זו כן הייתה מעשית, אז ההוראה בהחלט תקוים.

  כך למשל, הוראת צוואה שתזכה פלוני בכספים על פי צוואה בתנאי ויעשה מעשה פלילי כלשהו דינה יהא בטלות מחמת היותה לא חוקית ולא מוסרית.

  כך למשל, הוראת צוואה המצווה, כי ילדי המצווה הקטינים יחיו לאחר פטירתו עם צד ג' זר ולא עם ההורה הביולוגי השני של הילדים, תהא בטלה מחמת היותה נוגדת את החוק ונורמות מוסריות.

  כך למשל, מצווה אשר בשעת עריכת צוואתו הייתה לו מכונית וזה ציווה אותה לבתו ואילו בשעת פטירתו לא הייתה לו כלל מכונית, הרי כי הוראה זו תהא בטלה מאחר וזו לא ניתנת לביצוע.

  שונה המקרה כאשר מצווה ציווה את בית מגוריו בכתובת מסוימת לאחד מילדיו ובעת פטירתו בית מגוריו הועתק לכתובת אחרת. בנסיבות אלה סביר, כי בית המשפט יתחקה אחר כוונתו של המצווה ואילו ייקבע, כי כוונתו הייתה לתת לילדו את בית מגוריו וזאת ללא כל חשיבות באשר לזהות הכתובת עצמה, אז סביר והוראת הצוואה תעמוד בתוקפה ותקוים.

  מאמר זה מדגים מדוע יש לערוך צוואה באופן מקצועי אצל עורך דין לענייני ירושה, כדי שהוראות הצוואה תהיינה סדורות, ברורות, לא ניתנות לפרשנויות ותואמות את הוראות הדין.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים