צוואה הדדית

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  מהי צוואה הדדית?

  צוואות הדדיות נערכות לרוב ע"י בני זוג בפני עו"ד לצוואה ואשר ההסדרים ו/או התנאים אשר נקבעים בהן יוצרים אינטרס הסתמכות והדדיות בין עורכי הצוואות. מקרה קלאסי של צוואה הדדית להמחשה הינו צוואה אשר עורכים בני זוג ואשר במסגרתה כל אחד מהם בנפרד קובע, כי לאחר לכתו יירש בן הזוג האחר את נכסי עזבונו בשלמות ואם בן הזוג האחר לא יהיה בחיים בעת פטירת בן הזוג המצווה, הרי כי אז ילדיהם המשותפים יירשו את נכסי העזבון בחלקים שווים ביניהם.

  האם לאחר שנערכה צוואה הדדית יכול אחד מבני הזוג לחזור בו ממנה או לשנותה?

  בתי המשפט נדרשו ולא פעם להתמודד עם סיטואציות שבהן בן הזוג אשר נותר בחיים ואשר זכה מכוח צוואה הדדית שנערכה עם בן זוגו המנוח בעזבונו, הלך ושינה את צוואתו, זאת לאחר פטירת בן זוגו המנוח, זיכה צד ג' אחר בנכסי עזבונו בשונה מההסדרים ההדדיים שנקבעו עת נחתמה הצוואה ההדדית בחיי שני בני הזוג. בתי המשפט נדרשו להכריע ביחס לשאלה האם בן הזוג שנותר בחיים יכול לבטל או לשנות את תוכן צוואתו בשונה מההסדר שנקבע בצוואה ההדדית אשר נחתמה בחיי שני בני הזוג. ההכרעה לגבי השאלה הנ"ל משתנה ביחס בין צוואות הדדיות אשר נעשו עד לחודש נובמבר 2005 ובין צוואות הדדיות אשר נעשו לאחר חודש נובמבר 2005.

  בחודש נובמבר שנת 2005 נכנס לתוקף תיקון 12 לחוק הירושה, אשר הסדיר את סוגיית הצוואה ההדדית בחוק הירושה. עד לתיקון 12 לחוק הירושה הפסיקה לא היתה עקבית וחד משמעית לגבי השאלה ואולם ההלכה המנחה נקבעה בפרשת בע"מ 10807/03 זמיר נ' גמליאל שם נקבע, כי מעצם העובדה שבני זוג ערכו צוואה אשר בהגדרתה ובצורתה הינה צוואה הדדית, אין להגביל את בן הזוג שנותר בחיים מלשנות את צוואתו ו/או לבטלה, זאת אלא אם בגוף הצוואה ההדדית שנעשתה עולה במפורש או במשתמע, כי כוונת הצדדים היתה להגביל את יכולת השינוי. כלומר, ביחס לצוואות הדדיות שנערכו לפני כניסת תיקון 12 לתוקף, אלו ניתנות לשינוי ע"י בן הזוג שנותר בחיים לאחר פטירת בן זוגו וזאת אלא אם מגוף הצוואה עולה, כי כוונת הצדדים היתה להגביל את יכולת השינוי.

  ביחס לצוואות הדדיות אשר נערכו לאחר חודש נובמבר 2005, נקבע הסדר מפורש בחוק הירושה, אשר נותן תוקף לאינטרס ההסתמכות של בני הזוג על עצם היות הצוואות הדדיות. בחוק נקבע, כי בחיי שני בני הזוג ניתן לבטל את הצוואה ההדדית במתן הודעת ביטול בכתב לבן הזוג האחר. לאחר פטירת בן הזוג יכול בן הזוג שנותר בחיים לשנות את צוואתו ובלבד שהסתלק מזכותו ו/או מחלקו בצוואת בן הזוג שנפטר ואם קיבל כבר את חלקו בעזבון בן הזוג שנפטר, הרי עליו להשיבו.

  לסיכום, ביחס לצוואות הדדיות שנערכו לפני חודש נובמבר שנת 2005, בן הזוג שנותר בחיים רשאי לשנות את צוואתו, זאת אלא אם מהצוואה ההדדית עולה במפורש או במשתמע שכוונת בני הזוג היתה להגביל את יכולת השינוי. ביחס לצוואות הדדיות אשר נערכו לאחר חודש נובמבר שנת 2005, אלו ניתנות לשינוי ע"י בן הזוג שנותר בחיים בכפוף להסדרים שנקבעו בחוק הירושה ואשר מפורטים מעלה.

  צוואה הדדית

   

  צוואה הדדית משותפת

  צוואה הדדית היא סוג אחד מני רבים של צוואות אותן ניתן לערוך בישראל. מטרתה של צוואה הדדית, אשר נחקקה בשנת 2005 במסגרת הוספת הסעיף 8א' לחוק הירושה, הינה לאפשר לבני זוג לערוך צוואות המסתמכות אחת על השנייה. כלומר, סוג צוואה זה מאפשר לבן הזוג הנותר בחיים לרשת את רכושו של בן הזוג שנפטר. מעוניינים לערוך צוואה הדדית? מוזמנים לפנות אל משרד עורכי דין אוהד שוהם.

  צוואה הדדית – לערוך צוואה מתוך אינטרס משותף

  מתכננים את העתיד? מעוניינים למנוע מצב בו קרובי המשפחה שלכם מתחילים במלחמות ירושה? הפעולה החכמה ביותר אותה מומלץ לבצע הינה עריכת צוואה. קיימים בישראל מספר סוגי צוואות אותן ניתן לבצע: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה וצוואות הדדיות. כאשר אנו מדברים על צוואה הדדית, המוכרת גם בתור צוואה משותפת, הכוונה היא לעריכת צוואה עליה הסכימו שני בני הזוג.

  כלומר, עריכת צוואה הדדית הינה הליך בו בני זוג מצווים על צוואה משותפת המבוססת על הדדיות. היבט ההדדיות בא לידי ביטוי בהתחייבות להוריש אחד לשני את הרכוש המשותף. במילים אחרות, ולאחר פטירתו של אחד מבני הזוג, בן או בת הזוג שנותר בחיים זכאי לרשת את העיזבון – ובהתאם למה שסוכם במסגרת הצוואה. חשוב לציין שכל סטייה מצוואה זו מבטל אותה ומנשל את היורשים שצוינו בנוסח הצוואה המקורי.

  את הצוואה ההדדית ניתן לערוך בשתי דרכים עיקריות. הדרך הראשונה תתבצע כאשר שני בני הזוג חותמים על אותו מסמך הצוואה. הדרך הנוספת תתבצע על ידי עריכת שתי צוואות במקביל; שתי צוואות זהות הנערכות באותו התאריך ובנוסח זהה לחלוטין.

  לסמוך אחד על השני – ולערוך יחדיו צוואה

  צוואה הדדית הינה עדות לכך שבני הזוג המצווים סומכים אחד על השני ובוחרים להוריש לצד השני את רכושם. אם ברצונכם לערוך צוואה מסוג זה, מומלץ לפנות אל משרד עורכי דין אוהד שוהם. משרד זה מתמחה בענייני ירושה, צוואה ועיזבונות; שירות מקצוע המתבסס על ידע וניסיון מרשימים.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים