צוואה – הוראה המזכה עד או בן זוג של עד לצוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  צוואה בעדים מחייבת באופן יסודי ובסיסי שני עדי קיום לצוואה. לא תמיד צוואות נערכות באופן מקצועי, באמצעות עו"ד או בייעוץ מקדים וליווי נכון ע"י עו"ד לענייני צוואה ולעיתים נגרמות "תקלות" חובבניות בהליך עריכת הצוואה, אשר עשויות להביא לפסילתה. אחת הטעויות שעלולות לקרות בעריכת צוואה בתוך המשפחה היא שמי מהזוכים לפי הצוואה או מבני זוגם ישמש כעד לצוואה וזאת עשוי להביא לתוצאות טרמינליות לפסילת הצוואה או חלק מהוראותיה.

  צוואה – הוראה המזכה עד או בן זוג של עד לצוואה – פסלות הוראות בצוואה

  סעיף 35 לחוק הירושה קובע, כי הוראת צוואה תבוטל אם היא מזכה את מי שערך אותה או שהיה עד לצוואה או נטל חלק אחר בעריכתה וגם אם היא מזכה בן זוג של מי מאלה. זוהי הוראת חוק קשיחה, אשר בהתקיים תנאיה, הוראת הצוואה המזכה את הזוכה או את בן זוגו של הזוכה תבוטל.

  לפיכך, אם, לצורך העניין, צוואה נערכה כאשר בן הזוג של אחד הזוכים שימש כעד לה (אפילו אם עדותו לצוואה לא תוכננה ולא תואמה מראש, אלא היתה ספונטנית לגמרי ואפילו (נניח שהוכח) לפי רצון המצווה, עדיין זכיית הזוכה (בן הזוג של העד לצוואה) מכוח הצוואה תבוטל והוראות הצוואה המתייחסות לזכיית הזוכה יבוטלו (תמ"ש 42052-07-11).

  ויודגש, כי בנסיבות אלה אין הכרח שהצוואה תבוטל בשלמות, אלא על דרך הצמצום ויבוטלו אותן ההוראות המתייחסות לזוכה שזכה לפי הצוואה ואשר בן זוגו היה עד (שלא כדין) לה.

  צוואה – כיצד יחולק בירושה אותו חלק עיזבוני לגביו בוטלו הוראות הצוואה?

  כאשר זכיית הזוכה מבוטלת מכוח הצוואה והוראות הצוואה המתייחסות לזכייתו הספציפית לפי הצוואה בטלות, פירושו של דבר, כי חלק מהעיזבון לא יונחל ולא יוקנה בירושה לפי הוראות הצוואה, אלא שיהא צורך לנקוט בהליך משלים לקבלת צו ירושה ע"פ דין לגבי אותו רכיב עזבוני הנוגע להוראות הצוואה שנפסלו (אלא אם המוריש ערך צוואה קודמת, שאז ייתכן ויהיה לקיימה במקום לבקש צו ירושה ע"פ דין).

  אם הזוכה, אשר הוראותיו בצוואה נפסלו, נמנה גם על יורשיו ע"פ דין של המוריש, כי אז אין מניעה שהוא יירש בעקיפין ויימנה על יורשי העיזבון ע"פ דין לגבי אותו רכיב עזבוני שמתייחס להוראות הצוואה שבוטלו (ע"א 529/69 בעניין רוזנהויזר). הלכה למעשה, במקרה כזה, זכיית הזוכה מכוח הוראות הצוואה בוטלה ואולם, הוא יכול לקבל חלק יחסי מהעיזבון כיורש ע"פ דין (מאותו חלק/רכיב בעיזבון, אשר נוגע להוראות הצוואה שבוטלו).

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים