צוואה – תנאי סילוקין מהו?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  במסגרת עריכת צוואתו רשאי המצווה לקבוע תנאי בצוואה, לפיו מי מהזוכים, אשר יגיש התנגדות לה ויחלוק על הוראותיה, כי אז זכאותו כיורש לפי הצוואה תבוטל. זהו תנאי או הוראה אשר נועדה לאפשר את קיום הצוואה ללא התנגדויות, ללא סכסוכים משפחתיים. במסגרת מאמר זה ננסה לסקור את תוקפו המשפטי של תנאי סילוקין שנקבע בצוואה, שיקולים בעד ונגד אכיפת התנאי ומה האיזון הנכון שבעטיו יש לאכוף או לבטל תנאי סילוקין שנקבע בצוואה. 

  צוואה – תנאי סילוקין שנקבע בה – שיקולים בעד ונגד

  למוריש פלוני יש שני ילדים, לראשון הוא מצווה 3/4 מעיזבונו ולשני הוא מצווה 1/4 מעיזבונו. הוא קובע בגוף הצוואה תנאי מפורש, לפיו, מי מילדיו, אשר יגיש התנגדות לצוואה או לא יקיים את רצונו, כי אז זכאותו לפי הצוואה תבוטל לזכות יתר היורשים. המוריש נפטר והבן השני הגיש התנגדות לצוואה ואילו הבן הראשון טען בתגובה, כי יש לשלול מאחיו כליל את זכות הירושה מכוח הצוואה ולנוכח תנאי הסילוקין. מהם השיקולים בעד ונגד מתן תוקף ואכיפת תנאי הסילוקין שנקבע בצוואה ?

  שיקולים בעד – כיבוד רצון המצווה (הרי התנאי נקבע בצוואה לפי רצונו). צמצום סכסוכים בתוך המשפחה, מניעת התנגדויות סרק ומניעת הפיכתה של התנגדות לצוואה ככלי ניגוח להליך / סכסוך משפחתי. שיקולים נגד – מתן תוקף לתנאי סילוקין בצוואה ירתיע מתנגדים תמי לב מהגשת התנגדויות ענייניות לצוואות, כאשר יש להם עילה ממשית לפסילת הצוואה, זאת פוגע בזכות הגישה לערכאות, יוצר הרתעת יתר (סוג של קנס על מתנגד תם לב) ונוגד את תקנת הציבור.

  צוואה – אכיפת תנאי סילוקין שנקבע בה – מהי המדיניות המשפטית?

  בתי המשפט נוטים לחפש איזון בין אינטרסים מתנגשים בסוגיות המובאות להכרעתם וגם בבואו לדון בתוקפו או באכיפתו של תנאי סילוקין בצוואה ניצב בית המשפט אל מול אינטרסים מתנגשים, אשר ביניהם הוא צריך להכריע. בפרשת אנגלמן ע"ע 245/85 הציע בית המשפט העליון 3 גישות להתמודדות עם תנאי סילוקין שנקבע בצוואה, האחת, לכבדו ללא סייג, השנייה לפסלו ללא סייג והשלישית, לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו ולייצר איזון בין האינטרסים המתנגשים. זוהי הגישה הנוהגת ומשכך, תנאי סילוקין שנקבע בצוואה אינו מתבטל באופן אוטומטי והשאלה אם לאוכפו או לא לאוכפו תלויה בנסיבות העניין הספציפי.

  דומה, כי על בתי המשפט לבחון האם ההתנגדות שהוגשה הינה התנגדות סרק או התנגדות בתום לב, ממשית, במסגרתה הועלו טענות סבירות, ממשיות וראויות נגד הצוואה. כאשר בעל דין העלה טענותיו בתום לב והגיש התנגדות אמיתית, סבירה והראויה לבירור, כי אז בתי המשפט ייטו שלא לאכוף את תנאי הסילוקין שבצוואה נגד המתנגד, זאת גם אם הצוואה תיוותר בתוקף משפטי (ת"ע 11231-12-15).        

  עו"ד אוהד שוהם הינו עורך דין לענייני ירושה, מומחה בענייני צוואות והגשת התנגדויות לצוואה בפרט. אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר טלפוני בכל עת 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים