דיני ירושה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  מילון מונחים בדיני ירושה

  ירושה ירושה היא העברת רכושו וזכויותיו הכלכליות של אדם לנותרים אחריו לאחר מותו. הנכסים הם הירושה של המנוח והנותרים אחריו הם היורשים. הירושה עוברת ליורשים רק לאחר מותו של המוריש והם הופכים למעשה לבעליהם החוקיים של נכסיו, זאת בהתאם לחוק הירושה הישראלי. כדי לממש את הירושה, על הקרובים להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה.

  ירושה על פי דין – במקרים בהם אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, החוק הוא זה שקובע מי יירש את נכסיו ובאיזה אופן. הירושה נקבעת בהליך משפטי בו נבדקים קיומם של קרובי משפחה היכולים לשמש כיורשים וכן מהי רמת הקרבה שלהם לנפטר. היורשים הקבועים בחוק הם (בסדר זה): בן זוגו של המוריש וילדיו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו של המוריש וצאצאיהם, הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם. במידה ולנפטר אין בן זוג או קרובי משפחה תירש אותו המדינה.

  צו ירושה – במקרה של אדם שנפטר ולא הותיר אחריו צוואה, יורשיו יכולים להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה. הצו הוא הצהרה על דבר מותו של המנוח, מועד הפטירה, מקום הפטירה, זהות היורשים, זכותם על רכושו של המנוח והחלק המגיע לכל אחד מהם. זכויות היורשים וחלקם בעיזבון ייקבעו על פי חוק (ירושה בדין). עם צו הירושה יכולים היורשים לגשת לכל מוסד המנהל רישום (לשכת רישום המקרקעין, בנקים, משרד הרישוי וכד') כדי לקבל את חלקם בעיזבון, כמפורט בצו הירושה.

  צוואה – צוואה היא מסמך משפטי באמצעותו יכול אדם להורות מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. צוואה תקפה היא צוואה הערוכה באחת הדרכים המפורטות בחוק הירושה: צוואה בכתב, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות או צוואה בעל פה. בנוסף עליה להיות ערוכה ללא פגמים צורניים או ניסוחיים. כדי לממש את הצוואה על היורשים להוציא צו קיום צוואה באמצעות פנייה לרשם הירושה.

  צו קיום צוואה – במידה והנפטר הותיר אחריו צוואה, יש צורך משפטי להכריז על תוקפה. הבקשה למתן צו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה ובה מפורטים זהות המוריש, זהות היורשים וכן פרטי הצוואה וקיומם של צוואות אחרות. לבקשה יש לצרף תעודת פטירה וכן תצהיר המאמת את העובדות שבבקשה. בסופו של התהליך ובמידה ולא היו התנגדויות לצוואה, מקבלים היורשים צו המעיד על תוקפה של הצוואה ונכונותה.

  התנגדות לצו קיום צוואה – זהו הליך משפטי שמטרתו להביא לפסילת הצוואה או חלקים ממנה. ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה מעילות שונות, בהן – השפעה בלתי הוגנת של הזוכה, הפעלת לחץ, איומים או תרמית על המצווה, בשל טעות בשיקוליו של המצווה ועוד. את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה תוך 14 יום מיום פרסום הבקשה לצו קיום צוואה בעיתונות היומית. הרשם לענייני ירושה אינו דן בנושא אלא מעביר אותו לבית המשפט לענייני ירושה לצורך ניהול ההליך המשפטי.

  עיזבון – מרגע פטירתו של אדם ועד לגמר תהליכי ההורשה מכונה רכושו של הנפטר עיזבון. עיזבון הוא כלל הזכויות, הנכסים והחובות השייכים לאדם בעת מותו, וכוללים בין השאר: חפצים אישיים, כספים, נכסים ועוד. על פי חוק הירושה פוליסת ביטוח, זכויות בקרן פנסיה או קופת תגמולים אינם כלולים במסגרת העיזבון.

  הרשם לענייני ירושה – הרשם לענייני ירושה הוא בעל הסמכות החוקית לטיפול בענייני ירושות, צוואות ועיזבונות ובין תפקידיו: מתן צו ירושה, מתן צו קיום צוואה, מינוי מנהל עיזבון, אישור הסכמי יורשים ועוד. על הרשם לענייני ירושה לפרסם בקשות למתן צו קיום צוואה או למתן צו ירושה בעיתונות היומית כדי לאפשר הגשת התנגדות לצוואה. התנגדויות לצוואה מוגשות לרשם לענייני ירושה המעביר אותן לבית המשפט לענייני משפחה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים