Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

האם יש מס ירושה בישראל?

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  מס ירושה הוא מס המוטל על רכוש, כספים או נכסים המועברים בירושה. סכום המס המוטל על ירושה נקבע כאחוזים מסוימים מתוך כלל הירושה ומוטל בדרך כלל רק על ירושה בגובה מסוים, הנקבע על פי חוק. חוקי מס הירושה קיימים במדינות שונות בעולם והם משתנים ממדינה למדינה. בישראל היה בעבר מס ירושה, החל משנת 1950 אך הוא בוטל ב-1981. מאז ועד היום מתקיימים דיונים בנושא, חלקם תומכים בהשבת המס ואילו אחרים מתנגדים אליו נחרצות. בשנת 2000 המליצה ועדת בן-בסט שדנה בנושא לחדש את מס העיזבון אך המלצותיה לא יושמו.

  אם כך, הורשת נכסים בישראל אינה כרוכה בתשלום מס, אך לא מדובר בפטור גורף: חיובי מס אחרים עלולים לחול בשל פעולות הכרוכות במימוש צו הירושה או צו קיום הצוואה.

  מיסוי על נכס שהועבר בירושה

  סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי הורשה של נכס מקרקעין אינה נחשבת כמכירת מקרקעין ולכן היא פטורה ממס. יחד עם זאת, במקרים מסוימים בהם היורשים מעוניינים לחלק ביניהם את העיזבון באופן שונה מהמצוין בצוואה, הם עלולים לשלם מס. לדוגמה, אם שני יורשים קיבלו בירושה שתי דירות והיו רוצים לחלק ביניהם את הנכסים כך שכל אחד מהם יקבל את הזכויות המלאות על נכס אחד (במקום זכויות על מחצית מכל דירה) תוך תשלומי איזון ביניהם, עליהם לדעת שעל ההעברות האלו אמור לחול מס רכישה ומס שבח. כמו כן, מס שבח ירושה עלול לחול במקרה בו היורשים מעוניינים למכור נכס מקרקעין הכלול בירושה.

  כיצד נמנעים מתשלום מס על ירושה?

  כדי להימנע ממיסי ירושה יש לבצע תכנון מס בירושה בטרם מימוש צו הירושה או צו קיום הצוואה. תכנון ירושה ימנע חיובי מס מיותרים במסגרת של חלוקת העיזבון בין היורשים. הנושא חשוב במיוחד בכל הקשור להעברות מקרקעין בירושה שכן חיוב המס במקרים אלו הם משמעותיים ועשויים להגיע לאחוזים לא מבוטלים. האפשרות לקבלת פטור ממס ירושה מתקיימת במצבים הבאים:

  במצבים בהם היורשים מעוניינים בחלוקה שונה של הנכסים באפשרותם לערוך הסכם בין יורשים, שהוא הסדר הנחשב כחלק מתהליך ההורשה, ובדרך זו להימנע מתשלום מס. כמו כן ניתן לבצע הסתלקות מהירושה לטובת אחרים (או פירוק שותפות במקרקעין) ללא צורך בתשלום מס.

  במצבים בהם היורשים מעוניינים למכור את הדירה שנתקבלה בירושה, ישנם מספר תנאים המעניקים פטור ממס מכירת דירה בירושה והם:

  1. המוכר הוא בן זוגו של המוריש, צאצאו או בן זוגו של צאצא המוריש.
  2. לפני לכתו היה המוריש בעליה של דירת מגורים אחת בלבד.
  3. אילו היה המוריש בחיים ומוכר את דירת המגורים הוא היה פטור ממס בשל המכירה בגין אחת מעילות הפטור.
  4. הדירה הנמכרת נחשבת לדירת מגורים מזכה, כלומר- היא שימשה למגורים לפחות באחת התקופות הבאות: שמונים אחוז מהתקופה בשלה מחושב השבח או ארבעת השנים שקדמו למכירה.

  רק אם כל ארבעת התנאים מתקיימים יחד יהיה היורש זכאי לפטור ממס שבח ירושה בעת מכירת הדירה.

  נושא מיסוי המקרקעין על נכסים המועברים בירושה הוא נושא מורכב. רצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני צוואה וירושה ובמיסוי מקרקעין כדי למצות את מלוא הזכויות.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים