ירושה על תנאי וחיובי יורש

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  החופש לצוות ולהגשים את רצונו המלא של המצווה הינו כלל עיקרי ויסודי בדיני צוואה ובא לידי ביטוי באופן מגוון בעריכת צוואה ובמשטר המשפטי הנוגע לבחינת חוקיותה של צוואה. במסגרת זו, המצווה רשאי גם להגדיר תנאים בצוואה, אשר בעטיים היורש יזכה או יחדל מלזכות בירושה וכן רשאי הוא לחייב יורש לבצע פעולות שונות בנכסי הירושה. מאמר זה יסקור מהי ירושה על תנאי, מהם חיובי יורש ומה ביניהם.

  מצווה רשאי לקבוע בצוואה תנאי דוחה, אשר רק בהתקיימו יזכה היורש בירושה. במקרים רבים נתקלים בצוואה בתנאי אשר מגדיר, כי היורשים יזכו בירושה ויקבלו אותה בפועל רק מגיל 25 ואילך (למשל). הוראה זו, בראיית המצווה, נועדה להגן על הזוכה ועל נכסי הירושה בהם יזכה. המצווה אינו נותן אמון שהזוכה יידע לעשות שימוש מושכל בנכסי הירושה בגיל 18 ולכן הוא מגדיר בצוואה תנאי דוחה לזכייה בירושה. ומה יעלה בגורל נכסי הירושה עד אשר הזוכה יגיע לגיל 18 ? המחוקק קבע, כי אם התנאי הדוחה לא התקיים לפני מות המצווה, כי אז חלקו של הזוכה ינוהל על ידי מנהל עיזבון עד אשר יתקיים התנאי הדוחה. וכך, אם נחזור לדוגמא שברישא הפסקה, אם בעת פטירת המצווה היה הזוכה (נניח) בן 19, הרי מנתו בירושה תנוהל על ידי מנהל עיזבון עד אשר הזוכה יגיע לגיל 25 ואז הוא יזכה לקבל לשליטתו המלאה שלו את נכסי הירושה. 

  אם חלילה הזוכה ילך לעולמו לפני קיום התנאי הדוחה והמצווה לא קבע בצוואה מי יזכה בירושה במקום, הרי במצב דברים זה יירשו את המנה של הזוכה היורשים החוקיים הרלוונטיים של המוריש על פי הוראות חוק הירושה.

  באותה מידה, המצווה יכול להגדיר בצוואה תנאי מפסיק, אשר בהתקיימו או בהגיע מועד כלשהו בעתיד יחדל הזוכה מזכייתו בירושה. בצוואת יורש אחר יורש, כאשר המצווה מגדיר, כי השני יזכה רק לאחר מות הראשון הוא למעשה מגדיר תנאי מפסיק, לפיו עם פטירת הראשון תחדל זכייתו בירושה. אם המצווה אינו מגדיר בצוואה מי יזכה בעת שיקרה התנאי או יגיע המועד המפסיק, הרי מי שיזכה בירושה הינם היורשים ע"פ דין של המצווה לפי הוראות חוק הירושה.

  ומהם חיובי יורש בצוואה ? במסגרת עריכת צוואה רשאי המצווה להטיל על היורש שהחליט לזכות בנכסי הירושה, לבצע או להימנע מלבצע בנכסי הירושה חיוב כזה או אחר. לדוגמא, המצווה הוריש את עיזבונו בשלמות ל"אלי" ומחייבו להעביר מתוך נכסי הירושה 200,000 ₪ לעמותות שונות. המצווה חייב את "אלי" לבצע פעולה ולא התנה את זכייתו של "אלי" בעצם ביצוע החיוב ולכן זהו חיוב ולא תנאי כלשהו לזכייתו של "אלי" בירושה. ואיך ניתן להבטיח את ביצוע החיוב שהוטל על "אלי" בצוואה ? ובכן, כל בקשה לקיום צוואה עוברת לבחינת פרקליט מב"כ היועמ"ש וברגע שזה ייתקל בהוראה של "חיוב" היורש בצוואה הוא ידרוש ו/או יעמוד על קיום החיוב אל מול הזוכה. לא בכדי, המחוקק קבע, כי מי שרשאי לעמוד על קיום החיוב בצוואה הוא לא רק בעל העניין בקיומו של החיוב, אלא גם ב"כ היועמ"ש, במקרים שלגביהם יש בקיום החיוב עניין לציבור. להדגשה ובזיקה לדוגמא דלעיל, רק "אלי" הינו היורש ולעמותות, אשר זכאיות לקבל מ"אלי" 200,000 ₪ מנכסי הירושה, אין מעמד של יורשות, אלא שהן בעלות זכות לתבוע את "אלי" לקיים את החיוב כלפיהן.   

  עו"ד אוהד שוהם הינו עורך דין לענייני ירושה ולכל צורך ו/או ייעוץ בענייני ,צוואה, התנגדות לצוואה וכיוצ"ב – ניתן ליצור קשר עם המשרד בטלפון: 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים