סכסוכי ירושה - על מתנה לאלתר אל מול מתנה לאחר המוות

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  זה מקובל מאוד להעניק מתנות, במיוחד בין בני משפחה. במקרים רבים דירות מועברות במתנה, לרוב מהורים לילדיהם. הדין אינו מונע הענקת מתנה בחיים או אחרי 120, אלא שהדין קובע במפורש, כי על הענקת מתנה שעולה ממנה, כי כוונת נותן המתנה שהיא תועבר למקבל המתנה רק אחרי 120 של נותן המתנה – זו חייבת להיעשות רק בצוואה.

  דהיינו, מתנות שכוונת נותן המתנה לתתן לאלתר, בחיי המקנה,  צריכות להיעשות במסגרת חוזית, לרבות על ידי הסכם מתנה ואילו מתנה, אשר כוונת נותן המתנה להעניקה רק אחרי 120, צריכה להיעשות רק במסגרת עריכת צוואה ע"י עורך דין צוואה ולא הענקת המתנה תיפסל. וכך, לא ניתן לעשות חוזה מתנה, להענקת מתנה אחרי 120, זאת תהווה עסקה פסולה, אלא אם תיעשה במסגרת של צוואה.

  במקרים רבים מתעוררים סכסוכי ירושה אחרי מות המוריש על מכר דירות במתנה/ללא תמורה בתוך המשפחה, בחיי המוריש. למשל, אב העביר לבתו דירה במתנה בחייו ואפילו הדירה נרשמה בפנקסי המקרקעין על שם הבת ועוד בחיי האב. האב הלך לעולמו, יורשיו האחרים מתוודעים לעובדת הענקת הדירה במתנה לבת ונוקטים בהליך לביטול העסקה, מתוך כוונה להשיב את הדירה לעזבון ולמסת הירושה. טענה פופולרית במקרים כגון דא הינה, כי האב לא התכוון להעניק את הדירה במתנה מושלמת לבתו בחייו, אלא רק אחרי 120 שלו. היורשים טוענים, כי האב לא הקנה את הדירה במתנה לאלתר בחייו וכי הסכם המתנה אינו יכול להוות תחליף לצוואה ואינו יכול להתיר את העברת הדירה במתנה לבת אחרי 120.

  השאלה המרכזית הנבחנת בסכסוכי ירושה מעין אלה נוגעת לכוונת האב, מה היתה כוונת ההענקה שלו ? האם התכוון ונתן מתנה לאלתר לבת או האם התכוון שהענקת המתנה תשוכלל רק אחרי 120 שלו ? במסגרת זו בתי המשפט יבחנו פרמטרים עובדתיים שונים, לרבות, האם הבת, מקבלת המתנה, יכלה לנהוג בדירה מנהג בעלים בחיי האב ? האם האב רשם את הדירה בחייו על שם הבת ? האם השליטה בפועל והחזקה בדירה עברה לבת בחייו או נשארה ברשות האב ? מי שילם את הוצאות הדירה השוטפות מעת חתימת הסכם המתנה ובחיי האב  ? האם הבת ביצעה השקעות בדירה בחיי האב, בהסתמך על הסכם המתנה ובידיעת האב ? וכיוצ"ב.

  בסופו של הליך, אם בית המשפט יקבע, כי כוונת האב לא היתה להעניק את הדירה לבת בחייו, אלא רק אחרי 120 שלו והיה והאב לא ערך צוואה (שבמסגרתה גם כן ציווה את הדירה לבת), הרי סביר והמתנה תבוטל והדירה תהווה חלק ממסת הירושה לחלוקה בין היורשים.

  במקרים כגון דא, כאשר לקוח רוצה להעביר דירה במתנה לאלתר (בחייו) לבתו או לבנו מומלץ, כי לצד עריכת מסמכי עסקת המתנה יערוך האב גם צוואה, אשר במסגרתה הוא יוריש את הדירה לאותו בן או בת, כך שאם חלילה וחס עסקת המתנה תבוטל, עדיין רצון האב, אשר ערך צוואה ונתן גם בה הוראה מתאימה לטובת בנו או בתו (כאמור), יקוים.

  עו"ד אוהד שוהם הינו עו"ד צוואה, אשר מתמחה בענייני צוואה, התנגדות לצוואה, ייצוג בסכסוכי ירושה מהותיים. אתם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד לצורך תאום לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי מתאים.

  טלפון 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים