עצות מעשיות לגבי אופן עריכת צוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  לאחר שהחלטתם לערוך צוואה, הרי יש חשיבות רבה לעשות כן באמצעות עו"ד מומחה בענייני ירושה, צוואה ועיזבונות, אשר יוכל לסייע לכם לבטא את רצונכם באופן האופטימלי ביותר לאשר ייעשה בעיזבונכם אחרי לכתכם.

  באמצעות עריכת צוואה מבקש המצווה לערוך מסמך אשר יזכה את יורשיו העתידיים במסת נכסיו, כך שאלו יממשו את עזבונו בקלות, במהירות וירוויחו את המקסימום שניתן מנכסי עזבונו. אין מדובר בעניין של מה בכך ויש להקפיד על כללים שונים לצורך הגשמת התכלית הנ"ל.

  כאשר, למשל, העיזבון כולל דירות מגורים, הרי מומלץ לייחד לכל אחד מהיורשים דירה בשלמות וזאת כדי למנוע מראש שותפות בין היורשים בדירות וכן כדי למנוע מראש תרחיש שבו ליורשים לא תהיה אפשרות חוקית לבקש פטור ממס שבח במכירה עתידית של הזכויות. באמצעות תכנון נכון של הוראות הצוואה ניתן בהחלט לחסוך ליורשים מראש תשלום מס עתידי וכן למנוע שותפות (אשר לרוב לא רצויה) בין בני משפחה בנכסים.

  יש להקפיד שלא לסנן לצוואה הוראות בלתי חוקיות, בלתי מוסריות או אשר נוגדות את תקנת הציבור שכן אלו תיפסלנה על ידי בית המשפט. כמו כן, מומלץ בהחלט שהוראות הצוואה תהיינה ברורות ומפורשות, שאם לא כן ייתכן ואלו יבוטלו או שבית משפט ייתן להן פרשנות משלו. באמצעות ניסוח חוקי ונכון של הוראות הצוואה ניתן לצמצם ו/או אף לבטל כליל התערבות אפשרית של בית המשפט בהוראות הצוואה כפי שניסח המוריש.

  כדי לצמצם את הסיכון שמאן דהוא יבקש ואף יצליח לפסול את תוקפה המשפטי של הצוואה, הרי רצוי מאוד לערוך צוואה מסוג "צוואה בעדים" ולדאוג, כי העדים יהיו מהימנים. כאשר במשרדי נערכות צוואות בעדים, הרי העדים לצוואה הינם לרוב עורכי דין. כאשר העדים לצוואה הינם מהימנים פוחת עד מאוד הסיכון שמי מבני המשפחה, אשר לא נמנו על הזוכים בצוואה, יבקש לפסול את הצוואה וממילא מצטמצם באופן ממשי גם הסיכון שהצוואה תיפסל. כמו כן, מומלץ להצטייד מראש בתעודה רפואית עדכנית ליום עריכת הצוואה, המעידה על כשרותכם לערוך צוואה. באמצעות הקפדה על המוצע לעיל, מצטמצם עד מאוד הסיכון שהצוואה או אילו מהוראותיה תיפסל.

  יש להקפיד לנסח את הצוואה כך שזו תעמוד בדרישות הצורניות החוקיות. אם יימצא, כי קיימים פגמים צורניים בצוואה והיה וצד כלשהו יתנגד לקיומה, הרי ייתכן והנטל להוכיח, כי אין לתת תוקף לצוואה לא יוטל על המתנגד, אלא יעבור למבקש קיום הצוואה, אשר עליו יהיה להוכיח, כי יש לקיים את הצוואה למרות הפגמים הצורניים שנתגלו בה. זהו סיכון אשר ניתן למנוע מראש באמצעות הקפדה על קיום הדרישות הצורניות המתחייבות בצוואה וזאת בעת עריכתה.

  יש להקפיד, כי פרטי הזוכים בעיזבון יהיו מלאים וברורים, דבר אשר יחסוך הן בזמנם והן במשאביהם של הזוכים לצורך מימוש זכויותיהם בעיזבון.

  כאשר מעוניינים לנשל בן משפחה מדרגה ראשונה מזכותו לרשת, הרי מומלץ בחום רב להצהיר על כך בגוף הצוואה ו/או לצוות לו סכום זעום, זאת רק כדי להראות, כי המצווה נתן את דעתו גם ביחס לזכותו של המנושל.

  יש להקפיד ולפרט ככול הניתן את מלוא נכסי העיזבון בגוף הצוואה. בדרך זו לא יהיה מצב שנכסים כלשהם לא יגיעו לידיעת הזוכים ולא ימומשו על ידם.

  מקום שעסקינן במצווה בא בימים או כזה אשר סובל משלל מחלות, מומלץ להצטייד בתעודה רפואית מקדימה מרופאו של המצווה, אשר תעיד על כשירותו הרפואית (בדגש על מצבו הקוגנטיבי) של המצווה לערוך צוואה למועד עריכתה.

  מומלץ להבטיח את זכויותיו של בן הזוג הנותר בחיים. דבר זה יכול להיעשות בדרכים שונות, למשל, בהגדרת תניה של "יורש אחר יורש" בגוף הצוואה. המצווה יכול לקבוע בצוואתו, כי עיזבונו ילך לבת זוגו בשלמות וכי אחרי פטירתה יעבור החלק שבו היא זכתה בעיזבונו לילדיו. בדרך זו לא יהיה חשוף בן הזוג הנותר בחיים לתרחיש לפיו הוא עשוי לאבד את דירת המגורים בעקבות פעולה משפטית כלשהי, אשר תינקט על ידי מי מהיורשים האחרים.

  כמובן שישנם עוד כללים רבים שעניינם "עשה" ו"אל תעשה" בקשר לעריכת צוואות ואולם העצה החשובה ביותר הינה לערוך צוואה אך ורק באמצעות עו"ד מומחה בענייני ירושה , צוואה ועיזבונות, אשר יעמוד על צורכיכם וידע לכוון אתכם לנסח צוואה אופטימלית עבורכם.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים