תיקון וביטול של צו ירושה וצו קיום צוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כפי שסקרנו במאמרים קודמים, צו ירושה וצו קיום צוואה שניתנו מהווים פסק דין בענייני ירושה. כאשר בתחום האזרחי ניתן פסק דין, הרי ניתן לערער עליו ואולם אם הערעור ידחה, יהפוך פסק הדין שניתן לחלוט וסופי. בענף הירושה עומדים לבעלי דין הכלים הערעוריים מהתחום האזרחי ובנוסף להם, בנסיבות המתאימות, יכול בעל דין לעתור לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו, זאת לפי הוראות סעיף 72 לחוק הירושה.

  מי מוסמך לתקן או לבטל צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו ? מהם התנאים לכך ? מה ההשלכות של תיקון או ביטול צו קיום צוואה או צו ירושה שניתנו על היורשים ועל צדדי ג' ? מאמר זה יסקור מענה לסוגיות הנ"ל.

  כאשר ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, הרי זהו פסק דין המחייב כלפי כולי עלמא (כלפי הכול), ואולם, אם ברבות השנים נתגלו נסיבות המצדיקות את שינוי הצו או את ביטולו, הרי סעיף 72 לחוק הירושה פותח את האפשרות לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו. שתי דוגמאות להמחשה – א. ילדה לאם ביולוגית, אשר אומצה בהיותה קטינה ובגיל 18 פתחה את תיק האימוץ שלה, גילתה את פרטי אימה הביולוגית וכן גילתה, כי היא נפטרה ועת הגישו בקשה לצו ירושה בעניינה השמיטו את פרטיה כבת וכיורשת פוטנציאלית. זהו מקרה קלאסי, אשר בו יכולה הבת המאומצת (אשר זכאית לרשת גם את אימה הביולוגית) לעתור לתיקון צו הירושה שניתן. ב. אדם נפטר והצוואה שערך לפני שנים הוגשה לקיום וניתן לגביה צו קיום צוואה. בחלוף מספר שנים התגלה באופן אקראי, כי למנוח היתה כספת וכאשר זו נפתחה התגלתה בה צוואה עדכנית, מאוחרת לצוואה אשר קוימה. זהו מקרה קלאסי המצדיק עתירה לביטול צו קיום צוואה. זה לא אומר שהצוואה האחרונה תקוים, אבל זה מצדיק הגשת עתירה לביטול צו קיום הצוואה שניתן.

  הדין קובע, כי עתירה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו תוגש אל הערכאה השיפוטית שנתנה את הצו, בין אם הרשם לענייני ירושה ובין אם בית המשפט. דהיינו, אם הצו ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה, הרי העתירה לתיקון או ביטול צו הירושה או צו קיום הצוואה שניתנו, תוגש רק לרשם.

  לרשם הירושה יש סמכות לתקן או לבטל צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו, זאת כאשר הצו ניתן על ידו וכן כאשר הועלו בפני רשם הירושה עובדות חדשות המצדיקות את תיקון או את ביטול צו הירושה שניתן ואשר לא הועלו בפני רשם הירושה בטרם שניתן הצו. בכל מקרה שבו אין הסבר סביר מצד העותר למחדלו בהעלאת הטענות החדשות טרם שניתן הצו ו/או עת הטענות אינן מועלות בהזדמנות הסבירה הראשונה שבה היה ניתן להעלותן אחרי שניתן הצו, הרי הרשם לענייני ירושה יעביר את בירור התובענה לבית המשפט. רשם הירושה אינו מוסמך לדחות בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו על ידו. לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לדון וכן לתקן או לבטל צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו, זאת כל אימת שהבקשה מועברת להכרעתו מהרשם לענייני ירושה או עת הוא היווה מלכתחילה הערכאה שנתנה את הצו נשוא הבקשה וכן כאשר בית המשפט משתכנע, כי הועלו בפניו טענות חדשות המצדיקות את תיקון הצו שניתן או את ביטולו וכן, כי ניתן הסבר מניח את הדעת מדוע הטענות לא הועלו ע"י המבקש בטרם שניתן הצו וכן, כי אלה הועלו על ידי המבקש בהזדמנות הסבירה הראשונה שניתן היה להעלותן אחרי שניתן הצו.   

  בכל מקרה שבו צדדי ג' פעלו בתום לב ובהסתמך על צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו, הרי הם לא יינזקו או ייחשפו לטענות אם לאחר מכן תוקן או בוטל הצו. למשל, אדם קנה דירת ירושה מיורש על בסיס צו ירושה שניתן ואשר הצהיר על היותו של היורש כזכאי בשלמות. בעת ביצוע העסקה הקונה רכש את הדירה בתום לב. רק שנים לאחר מכן הצו תוקן וזכות היורש בירושה הופחתה למחצית. הקונה, אשר רכש את הדירה בשלמות מהיורש, לא יינזק ולא יהא חשוף לטענות כלשהן ואף לא מהיורש הנוסף שזכותו באה לעולם בעקבות צו הירושה המתוקן. ואיך יוכל היורש הנוסף לממש את זכויותיו ו/או את נזקיו, כאשר הדירה כבר נמכרה לקונה צד ג'  ? הוא יכול לטעון ולתבוע כלפי היורש נשוא צו הירושה המקורי שניתן ואשר, הלכה למעשה, זה קיבל גם את זכויותיו וביתר.

  משרדנו מתמחה בענייני ירושה וצוואה. עו"ד אוהד שוהם הינו עורך דין התנגדות לצוואה. לכל שאלה, ייעוץ או צורך משפטי, אתם מוזמנים ליצור קשר טלפוני עם משרדנו  – 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים