Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הצהרה בעל פה של מצווה על רצונו לבטל את צוואתו

האם הצהרה בעל פה של מצווה על רצונו לבטל את צוואתו מספיקה לצורך ביטולה כדין?

מצווה ערך צוואה, לאחר מכן לכאורה חזר בו, הצהיר בפני עורך הצוואה על רצונו לבטלה ועורך הצוואה אף כתב עליה "מבוטלת". האם יש בכך כדי לבטל את תוקפה המשפטי של הצוואה ?

אופן ביטולה של צוואה קבוע בס' 36 לחוק הירושה. הדרכים המקובלות לכך הינן השמדה פיזית של מקור הצוואה ו/או עריכת צוואה חדשה אשר יש בה כדי לבטל את הוראות הצוואה המבוקשת לביטול.

בתיק 35977-08-11 שעות ספורות לאחר שנערכה צוואה ביקשה המצווה לבטלה, הצהירה על כך לכאורה בפני עורך הצוואה (עו"ד) ואשר כתב בכתב ידו על גבי הצוואה "מבוטלת". למרות האמור, בית המשפט נתן תוקף לצוואה תוך שקבע, כי אופן הביטול אינו תואם את האפשרויות לביטול הקבועות בחוק הירושה.

מכאן יש להסיק, כי מצווה אשר ערך צוואה ורוצה לבטלה, הרי מומלץ לו להתייעץ ולהסתייע בעורך דין לענייני ירושה.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים