הרשם לענייני ירושה: פעולות ואגרות (חלק 2)

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  בנוסף לפעולות של הרשם לענייני ירושה כגון הוצאת צו ירושה או הוצאת צו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה מאפשר לעשות צוואה בפניו. פעולה נוספת שניתן לעשות ברשם לענייני ירושה היא הפקדה או הוצאה מהפקדה של צוואה. פעולה זו מלווה באגרה בסך 98 ₪.

  לאור תפקידיו הרבים של הרשם לענייני ירושה, פתיחת התיקים בענייני ירושה וסגירתם, יש הכרח בניהול ארכיון לענייני ירושה. כל תיק שנפתח יהיה מצוי בארכיון הרשם לענייני ירושה, כאשר עיון בו כרוך באגרה בסך 28 ₪. כל המסמכים הרלוונטיים מתויקים בתיק שנפתח אצל הרשם לענייני ירושה ובקשת העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה תיעשה על ידי מכתב/בקשה עם קבלה על תשלום בולי הכנסה. כל עוד התיק מתנהל ברשם לענייני הירושה (ולא עבר לטיפול בית משפט) ניתן להגיש התנגדות למתן צו ירושה או התנגדות למתן צו קיום צוואה בתשלום אגרה בסך 893 ₪.

  בנוסף, הרשם לענייני ירושה רשאי למנות מנהל עזבון, זאת אך רק במידה ומוגשת בקשה לצו קיום צוואה, ובה צוין מיהו מנהל העזבון המוצע או שמצורפת הסכמה של היורשים למינוי מנהל עזבון ספציפי. בקשה למיניוי מנהל עזבון היא פעולה הכרוכה באגרה בסך 462 ₪. מעבר לכך, כל פעולה אחרת לרבות הגשת בקשה מתוקנת לצו ירושה או צו קיום צוואה כרוכה בתשלום אגרה בסך 216 ₪. חשוב לציין, כי סכומי האגרות עבור בקשות שונות בענייני ירושה מתעדכנים מפעם לפעם. למידע נוסף ניתן לפנות לאתר של משרד המשפטים .

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים