Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

התנגדות לצוואה – חזקה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  טענה "פופולרית" המועלית ע"י מתנגדים בתיקי התנגדות לצוואה היא טענה, לפיה המנוחה היתה נתונה להשפעה בלתי הוגנת של הזוכה בעת עריכת הצוואה.

  לגבי טענה בדבר השפעה בלתי הוגנת, ככול טענת התנגדות אחרת, עול הראיה ועול ההוכחה מוטלים על המתנגד לצוואה, זאת אלא אם הצוואה פגומה מבחינה צורנית ואז הנטל מתהפך לחובת מבקש קיום הצוואה. שונה הדבר כאשר נטענת טענה, כי קיימת חזקה בדבר השפעה בלתי הוגנת, שאם טענה זו תתקבל אז נטל הראיה להפרכת החזקה גם כן מתהפך לחובת מבקש קיום הצוואה.

  התנגדות לצוואה – חזקה כי המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת, מהי?

  טענה לפיה חזקה, כי ננקטה על המצווה השפעה בלתי הוגנת וכי צוואתו נערכה תחת השפעה פסולה, הינה טענה אשר חייבת להיות מבוססת על תשתית טענות עובדתיות וראיות ממשיות לכאורה שבעטיין יעלה, כי על פני הדברים המנוח היה נתון להשפעה בלתי הוגנת מצד הזוכה. אלו הן נסיבות לא רגילות שבהן המתנגד מצליח להראות בשלב דיוני די מוקדם, כי המנוח היה נתון להשפעה בלתי הוגנת ופסולה. לצורך כך, נדרשות ראיות משמעותיות, המקיימות תשתית סבירה למסקנה האמורה. אין הכרח להביא ראיות ישירות לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, אלא די בראיות נסיבתיות שעולה מהן מסקנה מבוססת להשפעה בלתי הוגנת. בנסיבות אלה, בית המשפט מוסמך לקבוע בשלב דיוני די מוקדם, כי קיימת חזקה בדבר השפעה בלתי הוגנת, אשר ננקטה כלפי המצווה.

  התנגדות לצוואה – קביעת חזקה בדבר השפעה בלתי הוגנת – מהי המשמעות המשפטית והמעשית לקביעה זו?

  אם בית המשפט יקבע, כי בעניין מסוים קיימת חזקה בדבר השפעה בלתי הוגנת, אשר ננקטה כלפי המצווה, כי אז נטל הראיה יתהפך לחובת מבקש הקיום ועליו יהיה להראות (להביא ראיות) לפיהן לא ננקטה כלפי המנוח השפעה בלתי הוגנת ולהפרכת החזקה. ויודגש, כי להבדיל מהיפוך נטל הראיה, הרי נטל השכנוע אינו מתהפך לחובת מבקש קיום הצוואה במקרה שבו נקבעה חזקה בדבר השפעה בלתי הוגנת וזה נותר, כברגיל, על המתנגד לצוואה (תיק עז' 29820/00 – פרשת בינדר וגם תמ"ש 42052-07-11). ואולם, אם מבקש קיום הצוואה לא יביא די ראיות מטעמו, אשר יפריכו את החזקה שנקבעה, לפיה הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, כי אז המתנגד לצוואה יוכל לטעון בסיכומיו, כי הוא עמד בנטל השכנוע לפסילת הצוואה וכי החזקה לא נסתרה ע"י מבקש קיום הצוואה.

  ניהול תיקי ירושה והתנגדות לצוואה מחייב מומחיות ומקצועיות, הכרת טכניקות, דין מהותי, פרוצדורה ונטלי ראיה והוכחה וזאת יכול וייעשה רק ע"י עו"ד לענייני ירושה.

  עו"ד שוהם הינו עורך דין צוואה, בעל ניסיון רב בייצוג וליווי לקוחות בתיקי צוואה והתנגדות לצוואה בפרט. לייעוץ משפטי ו/או לקבלת ייצוג, ניתן ליצור עימנו קשר טלפוני בכל עת 077-5100268.        

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים