Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צוואה

סוגי הצוואות המוכרות בדין

ישנן 4 סוגי צוואות: צוואה בכתב יד צוואה בעדים צוואה בפני רשות צוואה בעל פה לכל סוג של צוואה הסממנים והדרישות המיוחדות לה. הצוואה המוכרת והנפוצה (...)
המשך קריאה >

קיום צוואה על אף פגם בצורתה

בפסיקת בתי המשפט בתחום דיני הירושה, צוואה ועיזבונות קיימת מגמה גוברת והולכת לקיים צוואות על פני פסילתן וזאת כיון שזוהי (...)
המשך קריאה >

הגמישות בקביעת סוגי הזוכים בצוואה

כאשר פלוני ערך צוואה ולימים הלך לעולמו, הרי הזוכים בעיזבונו יהיו אלו, אשר צוינו בצוואתו במפורש או במשתמע. כעיקרון, פלוני (...)
המשך קריאה >

התערבות בית המשפט בתוכנן של צוואות

באופן עקרוני, בתי המשפט יעשו ככול הניתן כדי להימנע מלהתערב בתוכנן של צוואות, זאת מתוך מגמה ברורה לכבד את אוטונומיית (...)
המשך קריאה >

ביטול הצוואה על ידי המצווה

למצווה נתונה בכל עת הזכות לשנות ואף לבטל את צוואתו, כאשר המחוקק קבע בסעיף 36 לחוק הירושה 3 דרכים שונות (...)
המשך קריאה >

צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית ? צוואות הדדיות נערכות לרוב ע"י בני זוג בפני עו"ד לצוואה ואשר ההסדרים ו/או התנאים אשר נקבעים בהן (...)
המשך קריאה >

על הדרישה לפיה המנוח יצהיר "זוהי צוואתי"

חשיבות רבה ביותר בדיני צוואות כי בית המשפט ישתכנע שהצוואה שעומדת לדיון בפניו משקפת את רצונו הסופי והגמור של המנוח (...)
המשך קריאה >

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

ישנם מקרים שבהם מצווה מנוח שהוא מבטל את צוואותיו הקודמות, אך אינו מצווה (באופן ברור או שניתן לפרש זאת מהמסמך) (...)
המשך קריאה >

הפקדת צוואות

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה או אצל אדם הנאמן על המצווה רוב האנשים, אשר עורכים צוואות נוהגים להפקיד עותקים מקוריים (...)
המשך קריאה >

צוואה בלתי חוקית והוראת צוואה בטלה

הוראת צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית ובלתי אפשרית לביצוע תבוטל ! עקרון העל בדיני צוואות הינו חופש הציווי המסור בידי המצווה (...)
המשך קריאה >

עריכת צוואה כמעשה אישי

עריכת צוואה כמעשה אישי אשר אינו נתון לשליחות ע"י צד שלישי המחוקק ראה לנגד עיניו לקבוע, כי צוואה תיערך באופן אישי (...)
המשך קריאה >

כיצד להגן על צוואה

הדין בישראל מגדיר את אופן חלוקת עיזבונו של אדם שהולך לעולמו בשתי צורות. במקרה בו נפטר אדם ולא השאיר מסמך (...)
המשך קריאה >

החופש לצוות

צוואה – החופש לצוות הוראת סעיף 27 ב' לחוק הירושה קובעת, כי "הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות (...)
המשך קריאה >

התנגדות לצוואה

לבתי המשפט לענייני משפחה מועברים מידי יום ביומו תיקי התנגדות לצוואה, אשר תחילתם בהגשת בקשה לקיום צוואה ע"י צד א' (...)
המשך קריאה >

עורך דין התנגדות לצוואה

מחפשים עורך דין התנגדות לצוואה? מדי יום ביומו אנו רואים פרסומים בעיתונים על בקשה לצו קיום צוואה. מטרתם של פרסומים (...)
המשך קריאה >

על עריכת צוואה בימי מגפת הקורונה

מגפת הקורונה, אשר פרצה לחיי כולנו העמידה בפני העולם והאנושות התמודדות חדשה, מאתגרת ביותר ולא מוכרת, אשר שינתה באחת סדרי (...)
המשך קריאה >

בטלותה של צוואה שנערכה עקב השפעה בלתי הוגנת, תרמית, איום, טעות וכו'

צוואה, ככול מסמך משפטי, ניתנת ל"תקיפה" משפטית בערכאות,. כאשר אדם ערך צוואה, אין פירוש הדבר, כי הצוואה תקוים אוטומטית או (...)
המשך קריאה >

הוראת "יורש אחר יורש" בצוואה

במסגרת עריכת צוואה, המצווה רשאי לקבוע את זהות יורשיו וכן מי יירש את עיזבונו ואילו נכסים יירש, הוא רשאי אף (...)
המשך קריאה >

ביטול צוואה על ידי המצווה

העקרונות שעניינם החופש לצוות, לערוך צוואה, לקבוע במסגרתה את הוראות הצוואה על ידי המצווה בעצמו ושהצוואה אכן תשקף את רצונו (...)
המשך קריאה >

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

כלל ידוע הוא, כי כאשר מגישים בקשה לקיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה את מקור הצוואה. כלל זה אינו (...)
המשך קריאה >

הוראת "יורש במקום יורש" בצוואה

צוואה הינה פרי יצירתו האוטונומית של המוריש, אשר משקפת את רצונו החופשי והאחרון לאשר ייעשה בנכסי הירושה של המצווה אחרי (...)
המשך קריאה >

על ההבדל בין התנגדות לצוואה לבין תביעה שעניינה פרשנות צוואה

משבר מגפת הקורונה גרם לעלייה במודעות הציבור לצורך בעריכת צוואות. בהיות משרדנו משרד עורך דין ירושות אנו מקבלים בימים אלה (...)
המשך קריאה >

מי כשיר מבחינה חוקית לערוך צוואה

הזכות לערוך צוואה לפי חוק הירושה אינה זכות מוחלטת, היא נתונה לכל אדם, למעט חריגים המנויים בס' 26 לחוק הירושה. (...)
המשך קריאה >

זכותו של המצווה לבצע הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושות

משרדנו, כמשרד עו"ד לענייני צוואה, עוסק באופן שוטף בעריכת צוואות עבור לקוחותיו. בעת גמר עריכת הצוואה וחתימתה כדין, לרוב מרגישים (...)
המשך קריאה >

על צוואה בעל פה ותנאיה

צורת הצוואה הנפוצה ביותר בדין הישראלי הינה צוואה בעדים. כשמה כן היא, זוהי צוואה הנעשית בפני שני עדי אימות, אשר (...)
המשך קריאה >

על החובה המוטלת על הציבור למסור צוואות לרשם לענייני ירושה

בעת עריכת צוואה אצל עו"ד לענייני צוואות וירושות רבים שואלים את עצמם, כיצד ניתן לדעת שהצוואה שנערכה על ידם אכן (...)
המשך קריאה >

על ההבדל בין פגמים מהותיים לפגמים צורניים שנפלו בצוואה

צוואתו של אדם הינה מסמך משפטי, אשר יש לערכו לפי כללים הקבועים בדין. עו"ד לענייני ירושה יידע להסביר ללקוחותיו, כי (...)
המשך קריאה >

על צוואה בפני רשות

הדין הישראלי מכיר ב – 4 סוגי צוואה, כאשר הנפוצה ביותר הינה צוואה הנערכת בפני 2 עדים. מעבר לכך, ישנה (...)
המשך קריאה >

מהו המועד להגשת התנגדויות לצוואה או לבקשה למתן צו ירושה

סעיף 67 לחוק הירושה קובע, כי כאשר מוגשת לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה או לקיום צוואה, הרי על (...)
המשך קריאה >

תיקון טעות סופר בצוואה

ישנם לא מעט מקרים שבהם נופלות טעויות סופר בצוואה ו/או שבצוואה ישנם חסרים טכניים שונים. בין אם לא צוין מספר (...)
המשך קריאה >

האם נדרשת הרשעה בפלילים כדי לפסול את זכות הירושה של מי שתבע על פי צוואה מזויפת  ?

סעיף 5(א)(2) לחוק הירושה קובע, כי מי שהורשע על העלמת צוואתו של המוריש או השמיד אותה או זייף את הצוואה (...)
המשך קריאה >

למי נתונה הזכות להגיש התנגדות לצוואה או לבקשה למתן צו ירושה

סעיף 67 לחוק הירושה קובע, כי "כל המעוניין בדבר" רשאי להגיש התנגדות לבקשה למתן צו ירושה או לצו קיום צוואה. (...)
המשך קריאה >

על הזכות לעיין בצוואות שהופקדו אצל רשם הירושה

לכל אדם שעורך צוואה עומדת הזכות להפקידה ברשם הירושות. הפקדת צוואות הינה מעשה אישי, אשר מבוצע רק ע"י המוריש ולא (...)
המשך קריאה >

העורך דין שיעזור לכם לקיים צוואה

בתור הורים אתם דואגים כל הזמן לשמור על התא המשפחתי שלכם ולטפח אותו. בחייכם עשיתם את הכל גם כדי להעניק (...)
המשך קריאה >

תזמון קיום הצוואה מסובך? העורך דין שייעתר לעזרתכם

‏מתי בפעם האחרונה יצא לכם להגיע לבית המשפט כדי להתמודד עם טענות ובעיות ‏אשר קשורת באופן ישיר למשפחה שלכם. אצל (...)
המשך קריאה >

הצו שייסדר לכם את הצוואה

‏כבר בשלב יחסית מוקדם של החיים הבוגרים שלכם, אמא ואבא דאגו להסביר לכם בדיוק מה הן הציפיות ומה הן הדרישות (...)
המשך קריאה >

מה שצריך לדעת כדי לבקש צו לקיום צוואה

‏יכול להיות שאתם מודעים לעובדה שההורים שלכם יצרו מסמך צוואה וירושה מפורט עוד לפני שהם חלו וסיימו בטרם עת את (...)
המשך קריאה >

אומרים לא לצוואה

באופן עקרוני, צוואה היא מסמך שבו אתם מגדירים איך ובאילו תנאים אתם רוצים לחלק ‏את הרכוש שצברתם לאורך שנים ארוכות (...)
המשך קריאה >

איך מתנגדים לצוואה?

הצוואה היא המסמך החשוב ביותר בחייהם של אנשים רבים. בין שאתם מחזיקים רכוש עצום ובין שאתם מסוגלים לכלכל את הילדים (...)
המשך קריאה >

איך מתנגדים לצוואה?

האם יצא לכם אי פעם להתמודד עם סיטואציה שבה אתם מגלים פיסת מידע שמשנה לחלוטין את החיים שלכם וגורמת לכם (...)
המשך קריאה >

קיום צוואה ללא בעיות

אתם יודעים שיש להורים שלכם המון נכסים או לכל הפחות סכום כסף. זה ברור לכם שביום מן הימים המשפחה שלכם (...)
המשך קריאה >

רישום מקצועי של צוואה

אתם אנשים בוגרים שהקימו משפחה לתפארת. עובדים קשה לאורך החיים שלכם ומציעים לילדים שלכם רמת חיים גבוהה מאוד, ונכונים לשמור (...)
המשך קריאה >

צוואה הינה אחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותר לאדם והוא המאפשר לכל אדם לקבוע מה יעלה בגורל רכושו עם פטירתו. חוק הירושה קובע, כי עיזבונו של מוריש יחולק ע"פ הוראות הדין, זאת אלא אם זה ערך צוואה ובה קבע הוראות לגבי אופן חלוקת עיזבונו ואשר לגביה ניתן צו קיום צוואה.

בבואם לדון בשאלת תוקפן המשפטי של צוואות, מונחים בתי המשפט ע"י הכלל המנחה בדיני צוואות, לפיו "מצווה לקיים את דברי המת". הכלל הנ"ל הינו עתיק יומין ומופיע בתלמוד הבבלי, כתובות דף ע', עמ' א'. במשפט הישראלי הכלל הנ"ל מהווה הלכה מחייבת ומנחה (ע"א 869/75 בריל נ' היועמ"ש (בית המשפט העליון). לאור הכלל המנחה הנ"ל, קיימת מגמה כללית להעדיף קיום צוואה על פני פסילתה, זאת גם אם צוואה פלונית אינה עומדת בכללים הצורניים שנקבעו בדין ובלבד שבית המשפט השתכנע מעל לכל ספק באמיתות הצוואה ובגמירות דעתו של המצווה לצוות כפי שנקבע בצוואה. יחד עם זאת, הנטייה לקיים צוואה אינה קטגורית ואינה מוחלטת ולכן לא כל צוואה תקוים, זאת כאשר ישנן עילות שונות לפסילת תוקפה המשפטי של צוואה. על התנגדות לקיום צוואה ועל העילות לפסילת תוקפן של צוואות אתם מוזמנים לקרוא בהרחבה בלינק המופיע באתר – "התנגדות לצוואה ופסילתה".

חוק הירושה מכיר בארבעה סוגים שונים של צוואות: צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות וצוואה בע"פ (צוואת שכיב מרע). לכל אחד מהסוגים דרישות צורניות ומהותיות שונות שהופכות אותו לתקף צורנית מבחינה משפטית וכל אחד מסוגי הצוואה מתאים לסיטואציה אחרת בחיים בעת עריכת הצוואה. פורמט של צוואה, המקובל בין בני זוג, הוא צוואה הדדית, בה בני זוג דואגים להוריש את עיזבונם האחד לשני במקרה של פטירה ורק לאחר מות שניהם העיזבון מחולק לילדים היורשים.

חשוב להפקיד צוואה ערוכה, חתומה וגמורה בלשכת הרשם לענייני ירושה על ידי המצווה עצמו כדי להבטיח את קיומה בבוא העת. לאחר פטירתו של אדם עלולים להיווצר מצבים גבוליים בהם יורשים יבקשו הוצאת צו ירושה. לפעמים מתוך חוסר ידיעה על קיומה של צוואה ולפעמים מתוך כוונה לא טהורה. בכל מקרה, הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה תבטיח את הגשתה לקיום ושלא יינתן צו ירושה בדרך של "מחטף".

לצורך הוצאתה של צוואה לקיום, יש צורך בהגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, שבמסגרתה תבוצע בדיקה מקיפה של תקינותה ואישורה לפני קיומה בפועל. את הבקשה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה הקרובה למקום מגוריו של המנוח.

החוק מתייחס גם למצב של ביטול / פסילת צוואה. מצווה שמעוניין בביטול צוואתו חייב לפעול על פי תנאים הקבועים בחוק ולמעשה עומדות בפניו שלוש אפשרויות שונות לעשות כן- להשמיד את מסמך הצוואה, לערוך צוואה חדשה, אשר במסגרתה יבטל את הצוואה הקודמת במפורש) או לערוך צוואה חדשה בדרך חוקית אחרת (למשל צוואה בעדים במקום צוואה בכתב וכו').

העילות לפסילתה של צוואה גם הן מקבלות התייחסות בחוק. צוואה בלתי חוקית תיפסל ולא תקוים מסיבות שונות. צוואה בלתי מוסרית, צוואה שאינה ניתנת לביצוע, מצווה שאינו כשיר לערוך צוואה, התערבות והשפעה בלתי הוגנת לעריכת צוואה ועוד סיבות אשר עלולות לגרום לפסילתה של צוואה, אז יחולק העיזבון בהתאם לכללי הירושה על פי דין.

ההגנה הטובה ביותר על צוואה היא באמצעות הקפדה יתרה על אופן עריכתה, כולל קיום כל הכללים וההוראות הכתובות בחוק. לכן, לצורך עריכת צוואה חוקית ותקנית, חשוב מאוד לפנות לעורך דין לענייני ירושה בעל ותק וניסיון בתחום.

 

 

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים